Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

33. Ma Gii 2015

                                   Việtnam League 2015.

 

 

                        Ngày Thi Đấu 1. (04.01.2015)

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Tháp : 6-1

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-CLBBĐ Quảng Nam : 0-0

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Than Quảng Ninh : 0-2

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 0-3

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 4-2

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1

 

                        Ngày Thi Đấu 2. (11.01.2015)

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Cần Thơ : 1-1

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Bình Dương : 2-4

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-1

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ Đồng Nai : 2-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 1-2

 

                        Ngày Thi Đấu 3. (17.01.2015)

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-2

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đồng Nai : 4-1

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-Than Quảng Ninh : 2-3

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Quảng Nam : 4-4

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 1-1

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ Hải Phòng : 0-0

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-2

 

                        Ngày Thi Đấu 4. (21.01.2015)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-2

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Cần Thơ : 1-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 0-1

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 1-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1

 

                        Ngày Thi Đấu 5. (25.01.2015)

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Than Quảng Ninh : 1-2

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Đồng Nai : 3-1

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Cần Thơ : 4-2

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 2-2

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-1

 

                        Ngày Thi Đấu 6.(01.02.2015)

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Quảng Nam : 3-0

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Than Quảng Ninh : 1-2

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Nai : 2-0

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-CLBBĐ Bình Dương : 1-3

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-0

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0

 

                        Ngày Thi Đấu 7.(08.02.2015)

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 0-1

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-Hoàng Anh Gia Lai : 3-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-1

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 3-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Quảng Nam : 1-1

 

                        Ngày Thi Đấu 8.(15.02.2015)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-Sông Lam Nghệ An : 0-1

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Than Quảng Ninh : 0-0

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ Cần Thơ : 4-0

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-2

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Nai : 3-2

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-0

 

                        Ngày Thi Đấu 9.(12.04.2015)

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-3

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Bình Dương : 1-2

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Quảng Nam : 1-1

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 1-1

 

                        Ngày Thi Đấu 10.(19.04.2015)

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 1-1

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 1-3

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-5

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Than Quảng Ninh : 0-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Quảng Nam : 1-0

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Nai : 2-2

 

                        Ngày Thi Đấu 11.(25.04.2015)

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Cần Thơ : 2-2

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-1

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 3-3

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 4-3

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1

 

                        Ngày Thi Đấu 12.(03.05.2015)

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Dương : 1-0

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Than Quảng Ninh : 2-0

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Nai : 1-2

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Quảng Nam : 2-2

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-1

 

                        Ngày Thi Đấu 13.(28.06.2015)

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 4-1

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 4-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-Sông Lam Nghệ An : 1-0

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Cần Thơ : 4-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-3

 

                        Ngày Thi Đấu 14.(05.07.2015)

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-CLBBĐ Đồng Nai : 4-3

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Quảng Nam : 4-3

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 1-1

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Than Quảng Ninh : 2-1

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-3

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0

 

                        Ngày Thi Đấu 15.(11.07.2015)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-2

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 0-2

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-4

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 1-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Cần Thơ : 0-3

 

                        Ngày Thi Đấu 16.(15.07.2015)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-Hoàng Anh Gia Lai : 4-0

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 1-2

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Sông Lam Nghệ An : 1-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Cần Thơ : 2-0

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 7-0

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0

 

                        Ngày Thi Đấu 17.(19.07.2015)

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-3

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hải Phòng : 1-2

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Nai : 2-1

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 2-1

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ Quảng Nam : 1-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Than Quảng Ninh : 3-1

 

                        Ngày Thi Đấu 18.(23.07.2014)

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Quảng Nam : 3-1

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 0-1

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-1

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Bình Dương : 0-1

 

                        Ngày Thi Đấu 19. (01.08.2015)

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 2-0

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Cần Thơ : 4-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-0

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 2-1

 

                        Ngày Thi Đấu 20. (09.08.2015)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Cần Thơ : 1-1

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Nai : 2-1

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Than Quảng Ninh : 3-1

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 1-0

 

                        Ngày Thi Đấu 21. (16.08.2015)

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 7-3

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 0-3

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Thanh Hóa : 5-2

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Quảng Nam : 3-2

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 2-2

 

                        Ngày Thi Đấu 22. (23.08.2015)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-Than Quảng Ninh : 2-0

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Cần Thơ : 2-1

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 3-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-2

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Nai : 2-1

 

                        Ngày Thi Đấu 23. (28.08.2015)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Hải Phòng : 5-0

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Cần Thơ : 3-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 5-2

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 3-0

 

                        Ngày Thi Đấu 24. (01.09.2015)

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-4

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ-Sông Lam Nghệ An : 3-0

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Nai : 4-4

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 0-0

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-Than Quảng Ninh : 0-5

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-2

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Quảng Nam : 3-4

 

                        Ngày Thi Đấu 25. (13.09.2015)

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Quảng Nam : 1-3

sân Cần Thơ(Cần Thơ) : CLBBĐ Cần Thơ CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Sanna Khánh Hòa : 1-0

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Than Quảng Ninh : 1-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hải Phòng : 0-1

 

                        Ngày Thi Đấu 26. (20.09.2015)

sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Dương : 2-4

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Cần Thơ : 0-0

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Đồng Nai : 4-1

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-3

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 2-2

sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Sanna Khánh Hòa-Hoàng Anh Gia Lai : 3-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0

 

                                          Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.

 

1)CLBBĐ Bình Dương                          52 điểm (57-33)            

2)CLBBĐ T&T Hà Nội                          46 điểm (51-30)    

3)CLBBĐ Thanh Hóa                            44 điểm (42-44)

4)Than Quảng Ninh                                42 điểm (39-31)

5)CLBBĐ Sanna Khánh Hòa                 42 điểm (35-35)

6)CLBBĐ Hải Phòng                             41 điểm (31-28)

7)Sông Lam Nghệ An                             37 điểm (36-33)

8)CLBBĐ Quảng Nam                           36 điểm (49-39)

9)CLBBĐ Đà Nẵng                                36 điểm (42-32)

10)Gạch Đồng Tâm Long An                 33 điểm (39-42)

11)CLBBĐ Cần Thơ                              25 điểm (32-52)

12)CLBBĐ Đồng Tháp                          24 điểm (34-54)

13)Hoàng Anh Gia Lai                           24 điểm (33-50)

14)CLBBĐ Đồng Nai                            21 điểm 35-52)    

 

     

 

                                   Vua Phá Lưới.

 

18 bàn : Tambwe Patiyo (CLBBĐ Quảng Nam)

                30/01/2016