Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

32. Ma Gii 2014

Giãi Vô Dich Bóng Dá Toàn Quôc A1 2014.

 

 

CLBBĐ Kiên Giang không gửi đăng ký tham dự Việt Nam League năm nay ,

bởi thời gian qua , đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn về tài chính.

 

                        Ngày Thi Đấu 1. (12.01.2014)

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-Sông Lam Nghệ An : 0-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Ninh Bình : 2-2

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 4-2

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ An Giang : 1-0

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Hoàng Anh Gia Lai : /

 

                        Ngày Thi Đấu 2. (19.01.2014)

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-4

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Than Quảng Ninh : 1-3

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 2-2

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ Đồng Nai : 0-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Quảng Nam : 6-1

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 3. (26.01.2014)

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Ninh Bình : 1-3

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-2

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Than Quảng Ninh : 0-0

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Nai : 2-2

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ An Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 4. (09.02.2014)

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-3

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ An Giang : 2-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 2-1

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-0

sân Play Cu (Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 3-1

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 5. (16.02.2014)

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-2

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 5-2

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Than Quảng Ninh : 2-2

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-2

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-Hoàng Anh Gia Lai : 3-5

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Nai : 4-1

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Sông Lam Nghệ An : /

 

                        Ngày Thi Đấu 6.(21.02.2014)

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Nai : 1-2

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-Hoàng Anh Gia Lai : 3-2

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 2-1

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Quảng Nam : 0-2

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-1

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ Bình Dương : 1-4

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 7.(27.02.2014)

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 1-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ An Giang : 1-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Than Quảng Ninh : 1-3

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Ninh Bình : 3-1

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ T&T Hà Nội : /

 

                        Ngày Thi Đấu 8.(16.03.2014)

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Hải Phòng : 0-3

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Nai : 1-1

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ An Giang : 2-0

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Quảng Nam : 5-2

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 2-2

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Thanh Hóa : đáng lẽ ra trận này sẽ đấu ngày 11.07, nhưng CLBBĐ Ninh Bình xin rút khỏi Giải từ ngày 02.04.14

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 9.(23.03.2014)

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Quảng Nam : 2-0

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-2

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Hoàng Anh Gia Lai : 3-2

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ninh Bình : 5-2

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Gạch Đồng Tâm Long An : /

 

                        Ngày Thi Đấu 10.(30.03.2014)

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ Ninh Bình : 2-2

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-6

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-Than Quảng Ninh : 6-3

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Nai : 0-1

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 1-3

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 11.(06.04.2014)

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Quảng Nam : 5-1

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Sông Lam Nghệ An : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ An Giang : 2-0

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Thanh Hóa : /

 

                        Ngày Thi Đấu 12.(13.04.2014)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-3

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Thanh Hóa : 8-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 0-2

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ninh Bình : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-2

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-4

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 13.(20.04.2014)

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Hải Phòng : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Than Quảng Ninh : 3-2

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Quảng Nam : 2-2

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 2-1

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ An Giang : 3-1

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Đồng Nai : /

 

                        Ngày Thi Đấu 14.(27.04.2014)

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-5

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ninh Bình : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 0-2

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-3

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 15.(04.05.2014)

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Nai : 3-0

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ An Giang : 4-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Quảng Nam : 0-0

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 1-2

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Hoàng Anh Gia Lai : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Than Quảng Ninh : /

 

                        Ngày Thi Đấu 16.(25.05.2014)

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Nai : 2-0

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Than Quảng Ninh : 2-1

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ninh Bình : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Quảng Nam : /

 

                        Ngày Thi Đấu 17.(01.06.2014)

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ An Giang : 0-1

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-Sông Lam Nghệ An : 0-3

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-2

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 3-1

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Ninh Bình : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Bình Dương : /

 

                        Ngày Thi Đấu 18.(17.06.2014)

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Than Quảng Ninh : 2-1

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đồng Nai : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-4

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ Quảng Nam : 5-3

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 19. (25.06.2014)

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ T&T Hà Nội : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 0-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Quảng Nam : 0-2

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Bình Dương : 2-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 20. (01.07.2014)

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ An Giang : 1-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-3

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-4

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ninh Bình : Ninh Bình rút khỏi Giải 11 cầu thủ Bán Độ

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Quảng Nam : 1-2

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Bình Dương : 3-3

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 21. (08.07.2014)

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Hải Phòng : 2-2

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Than Quảng Ninh : 3-2

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-0

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 5-2

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ An Giang : 3-0

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Ninh Bình : /

 

                        Ngày Thi Đấu 22. (15.07.2014)

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 4-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-Sông Lam Nghệ An : 1-2

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Đồng Nai : 5-3

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Quảng Nam : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 23. (20.07.2014)

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Than Quảng Ninh : 2-1

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-Hoàng Anh Gia Lai : 3-3

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Bình Dương : 1-3

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Ninh Bình : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Đà Nẵng : /

 

                        Ngày Thi Đấu 24. (24.07.2014)

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ An Giang : 2-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 2-5

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Than Quảng Ninh : 6-4

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Nai : 2-4

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Bình Dương : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

                        Ngày Thi Đấu 25. (30.07.2014)

sânNinh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ An Giang : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-3

sân Cẩm Phả(Quảng Ninh) : Than Quảng Ninh-CLBBĐ Quảng Nam : 2-0

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Sông Lam Nghệ An : 1-3

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai 2-2

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Hải Phòng : /

 

                        Ngày Thi Đấu 26. (03.08.2014)

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-1

sân Tam Kỳ(Quảng Nam) : CLBBĐ Quảng Nam-CLBBĐ Đồng Nai : 1-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ninh Bình : Ninh Bình rút khỏi Giải vì 11 cầu thủ Bán Độ

sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ An Giang-Than Quảng Ninh : 1-2

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 1-3

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : Thanh Hóa-CLBBĐ Kiên Giang : /

 

 

 

                                          Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.

 

                                                                Điểm   Thắng    Hòa   Thua    BThắng     BThua   Hiệu Số

 

1)CLBBĐ Bình Dương                             49       15          4         3          53             23          +30

2)CLBBĐ T&T Hà Nội                             47       14          5         3          66             39          +27   

3)CLBBĐ Thanh Hóa                                40       12          4        6           32             49         -17

4)CLBBĐ Đà Nẵng                                   39       11          6         5          43             33         +10

5)Sông Lam Nghệ An                                36       10          6         6          38             26         +12

6)Than Quảng Ninh                                   29        9            2        11         42             44          -2

7)CLBBĐ Đồng Nai                                  25        7           4        11         39             40           -1

8)CLBBĐ Quảng Nam                              25        7           4         11        34             52           -18

9)Hoàng Anh Gia Lai                                 23        5           8         9          41             48           -7

10)CLBBĐ Hải Phòng                               21        5           6         11        16             27          -11

11)Gạch Đồng Tâm Long An                     21        5           6         11        29             45          -16

12)CLBBĐ An Giang                                12        3            3        16         22            44          -12

13)CLBBĐ Ninh Bình                                7         1            4         3          14             19          -5

14)CLBBĐ Kiên Giang                              0          0            0         0          0               0             0

 

 

 

                                   Vua Phá Lưới.

 

23 bàn : Samson Kayode Olaleye (CLBBĐ T&T Hà Nội)23/01/2015