Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

31. Ma Gii 2013

 

                   Việtnam League 2013.

 

 

                        Ngày Thi Đấu 1. (03.03.2013)

 

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1

 

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Bình Dương : 1-0

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-1

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Kiên Giang : 2-0

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Ninh Bình : 1-0

 

 

                        Ngày Thi Đấu 2. (10.03.2013)

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Sông Lam Nghệ An : 1-4

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-2

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Nai : 4-1

 

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sài Gòn Xuân Thành : 2-1

 

 

                        Ngày Thi Đấu 3. (31.03.2013)

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Nai : 6-1

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Kiên Giang : 3-0

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ninh Bình : 2-1

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sài Gòn Xuân Thành : 0-0

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 3-2

 

 

                        Ngày Thi Đấu 4. (07.04.2013)

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 2-2

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-3

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 0-2

 

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Kiên Giang : 4-2

 

 

                        Ngày Thi Đấu 5. (14.04.2013)

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-3

 

sân Play Cu(Gia Lai): Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 2-0

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Nai : 1-3

 

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Sài Gòn Xuân Thành : 1-0

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Ninh Bình : 2-2

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0

 

 

                        Ngày Thi Đấu 6.(21.04.2013)

 

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Đồng Nai : 1-3

 

sân Play Cu(Gia Lai): Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Kiên Giang : 2-1

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-0

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Bình Dương : 2-2

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 1-3

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hải Phòng : 2-2

 

 

                        Ngày Thi Đấu 7.(28.04.2013)

 

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ninh Bình : 2-0

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-2

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sài Gòn Xuân Thành : 2-0

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-1

 

 

                        Ngày Thi Đấu 8.(05.05.2013)

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-2

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Nai : 2-2

 

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 2-1

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-1

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-1

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1

 

 

                        Ngày Thi Đấu 9.(12.05.2013)

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 1-2

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 2-1

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Sài Gòn Xuân Thành : 3-3

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Kiên Giang : 5-0

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Bình Dương : 1-2

 

 

                        Ngày Thi Đấu 10.(19.05.2013)

 

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ninh Bình : 2-0

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sài Gòn Xuân Thành : 2-2

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Bình Dương : 4-2

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-3

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-2

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Nai : 1-1

   

 

 

                        Ngày Thi Đấu 11.(26.05.2013)

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-1

 

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Kiên Giang : 1-2

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 3-2

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-4

 

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Hải Phòng : 3-2

 

 

                        Ngày Thi Đấu 12.(16.06.2013)

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 1-1

 

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Kiên Giang : 2-2

 

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Hải Phòng : 4-1

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Ninh Bình : 1-0

 

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

 

 

 

                        Ngày Thi Đấu 13.(23.06.2013)

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 1-1

 

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đồng Nai : 1-1

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-1

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sài Gòn Xuân Thành : 3-0

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1

 

 

 

                        Ngày Thi Đấu 14.(30.06.2013)

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2

 

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Sài Gòn Xuân Thành : 0-0

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Hoàng Anh Gia Lai : 0-3

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-1

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ninh Bình : 0-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 8-0

 

 

 

                        Ngày Thi Đấu 15.(07.07.2013)

 

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 2-5

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Kiên Giang : 4-2

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Nai : 0-0

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Sông Lam Nghệ An : 1-1

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-3

 

 

 

                        Ngày Thi Đấu 16.(14.07.2013)

 

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-2

 

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Ninh Bình : 2-3

 

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-4

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Nai : 1-1

 

 

 

                        Ngày Thi Đấu 17.(28.07.2013)

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Kiên Giang : 3-2

 

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ninh Bình : 2-0

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 4-1

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sài Gòn Xuân Thành : 1-2

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Nai : 4-0

 

 

 

                        Ngày Thi Đấu 18.(04.08.2013)

 

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-3

 

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-4

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-4

 

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-3

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Hải Phòng : 1-5

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 2-1

 

 

 

                        Ngày Thi Đấu 19.(11.08.2013)

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Sài Gòn Xuân Thành : 3-1

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 1-2

 

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Nai : 1-0

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-2

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Ninh Bình : 1-0

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-0

        

 

                        Ngày Thi Đấu 20.(18.08.2013)

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Kiên Giang : 1-0

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-2

 

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-Sông Lam Nghệ An : SGXT bỏ cuộc          

  

 

                        Ngày Thi Đấu 21.(25.08.2013)

 

sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Đồng Nai : 1-1

 

sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1

 

sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ninh Bình : 4-0

 

sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 2-1

 

sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-2

sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sài Gòn Xuân Thành : SGXT bỏ cuộc         

 

                        Ngày Thi Đấu 22.(31.08.2013)

 

sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Kiên Giang : 6-0

 

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1

 

sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 3-3

 

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1

 

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-Gạch Đồng Tâm Long An : SGXT bỏ cuộc

sân Đồng Nai(Đồng Nai) : CLBBĐ Đồng Nai-Sông Lam Nghệ An : 2-1


                             Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.

 

 

1)T&T Hà Nội    38 điểm     

2)CLBBĐ Đà Nẵng    35 điểm       

3)Hoàng Anh Gia Lai    35 điểm       

 

4)Sông Lam Nghệ An    33 điểm        

 

5)CLBBĐ Thanh Hóa    33 điểm        

 

6)CLBBĐ Hải Phòng    26 điểm       

 

7)CLBBĐ Đồng Nai    25 điểm         

 

8)CLBBĐ Bình Dương    23 điểm       

 

9)Gạch Đồng Tâm Long An    22 điểm       

 

10)CLBBĐ Ninh Bình    18 điểm       

 

11)CLBBĐ Kiên Giang    14 điểm       

12)Sài Gòn Xuân Thành    -- điểm

 


 

                                   Vua Phá Lưới.

 

Samson Kayode Olaleye (CLBBĐ T&T Hà Nội) : 17 bàn

 

 

Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

 30/08/2011