Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

30. Ma Gii 2012

                    Việtnam League 2012.


        Ngày Thi Đấu 1.(01.01.2012)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Kiên Giang : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Sài Gòn Xuân Thành : 2-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-2

        Ngày Thi Đấu 2.(08.01.2012)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 1-0
sân Lạch Tray : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Hà Nội : 3-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Ninh Bình : 4-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0

        Ngày Thi Đấu 3.(14.01.2012)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 4-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Ninh Bình : 1-2
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Sài Gòn Xuân Thành : 0-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 4-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-2

        Ngày Thi Đấu 4.(05.02.2012)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Kiên Giang : 2-1 
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hà Nội : 3-1
sân Play Cu(Gia Lai): Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 0-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Hải Phòng : 4-0

        Ngày Thi Đấu 5.(12.02.2012)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Play Cu(Gia Lai): Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hà Nội : 2-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Cao Lãnh : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 3-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Kiên Giang : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1

        Ngày Thi Đấu 6.(19.02.2012)
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sài Gòn Xuân Thành : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-1
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Ninh Bình : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0

        Ngày Thi Đấu 7.(26.02.2012)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp): CLBBĐ ĐồngTháp-CLBBĐ Bình Dương : 0-0
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Hoàng Anh Gia Lai : 2-3
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Sài Gòn Xuân Thành : 2-2
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-2
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0

        Ngày Thi Đấu 8.(04.03.2012)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ninh Bình : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Kiên Giang : 2-2
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hà Nội : 3-5
sân 19 tháng 8 : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 3-0

        Ngày Thi Đấu 9.(11.03.2012)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Kiên Giang : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hải Phòng : 3-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ninh Bình : 3-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Hà Nội : 2-0

        Ngày Thi Đấu 10.(18.03.2012)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-1
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBĐ T&T Hà Nội : 1-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Sài Gòn Xuân Thành : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0

        Ngày Thi Đấu 11.(25.03.2012)
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp): CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-0
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Sông Lam Nghệ An : 0-2

        Ngày Thi Đấu 12.(01.04.2012)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Hà Nội : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sài Gòn Xuân Thành : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ninh Bình : 3-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Tháp : 4-0
sân 
Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Kiên Giang : 3-1

        Ngày Thi Đấu 13.(08.04.2012)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-2
sân Hàng Đẫy : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 3-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Hà Nội : 2-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Kiên Giang : 1-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0

        Ngày Thi Đấu 14.(14.04.2012)
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 4-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sài Gòn Xuân Thành : 2-3
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Ninh Bình : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-4

        Ngày Thi Đấu 15.(28.04.2012)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hà Nội : 3-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2
sân Thống Nhất : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Bình Dương : 1-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Ninh Bình : 4-1

        Ngày Thi Đấu 16.(05.05.2012)
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Hải Phòng : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội- CLBBĐ Kiên Giang : 1-3
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sài Gòn Xuân Thành : 0-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-0

        Ngày Thi Đấu 17.(13.05.2012)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hà Nội : 1-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hải Phòng : 3-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Kiên Giang : 1-0
sân Ninh Bình(NB) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 2-6

        Ngày Thi Đấu 18.(20.05.2012)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Sài Gòn Xuân Thành : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-CLBBĐ Ninh Bình : 1-2
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-2

        Ngày Thi Đấu 19.(27.05.2012)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-4
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ninh Bình : 0-3
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 3-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sài Gòn Xuân Thành : 2-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 1-1

        Ngày Thi Đấu 20.(03.06.2012)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hà Nội : 2-2
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Kiên Giang : 4-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Gò Đậu : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1

        Ngày Thi Đấu 21.(15.07.2012)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hà Nội : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Ninh Bình : 2-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Kiên Giang : 3-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 5-2
sân Thanh Hóa : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 2-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0

        Ngày Thi Đấu 22.(22.07.2012)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sài Gòn Xuân Thành : 0-4
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-2
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-Sông Lam Nghệ An : 0-3
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 1-0

        Ngày Thi Đấu 23.(29.07.2012)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Rạch Giá(Kiên Giang) : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp- CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-3
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Bình Dương : 1-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-Sài Gòn Xuân Thành : 0-1

        Ngày Thi Đấu 24.(05.08.2012)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Kiên Giang : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 5-3
sân Chi Lăng(ĐN) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ Ninh Bình : 4-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hà Nội : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1

        Ngày Thi Đấu 25.(12.08.2012)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ninh Bình : 5-3
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Hà Nội : 4-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Kiên Giang : 1-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 1-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sài Gòn Xuân Thành : 1-1

        Ngày Thi Đấu 26.(19.08.2012)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-2
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-3
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Rạch Giá : CLBBĐ Kiên Giang-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 5-0
 sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Sài Gòn Xuân Thành-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-0

                          Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.
1)CLBBĐ Đà Nẵng      48pts.(47-31)                           
2)
CLBBĐ T&T Hà Nội      47pts.(43-35)                               
3)Sài Gòn Xuân Thành
      46pts.(43-23)                                          
4)Sông Lam Nghệ An     41pts.(45-31)                                        
5)Hoàng Anh Gia Lai      39pts.(33-33)                                       
6)
CLBBĐ Bình Dương      36pts.(32-31)                           
7)
CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn      35pts.(32-30)                             
8)CLBBĐ Ninh Bình      33pts.(40-49)             
9)CLBBĐ
Hà Nội      32pts.(46-47)                   
10)CLBBĐ Kiên Giang       32pts.(30-39)
11)CLBBĐ Khánh Hòa      32pts.(34-35)
12)CLBBĐ Thanh Hóa      32pts.(32-36)                                   
13)CLBBĐ Đồng Tháp      30pts.(32-37)               
14)CLBBĐ Hải Phòng     14pts.(27-59)                                  


            Vua Phá Lưới.
Anjembe Timothy (
CLBBĐ Hà Nội) : 17 bànLiên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

 17/03/2009