Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

29. Ma Gii 2011

                   Việtnam League 2011.


        Ngày Thi Đấu 1.(22.01.2011)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-0
sân Chi Lăng(Ðà Nẵng) : CLBBĐ Ðà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Hàng Ðẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Ðồng Tháp : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ninh Bình : 1-1

        Ngày Thi Đấu 2.(26.01.2011)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 1-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-0
sân Ninh Bình : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1
sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-2

        Ngày Thi Đấu 3.(19.02.2011)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hoàng Anh Gia Lai : 1-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hòa Phát Hà Nội : 2-1

        Ngày Thi Đấu 4.(26.02.2011)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ninh Bình : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-3
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Bình Dương : 3-2

        Ngày Thi Đấu 5.(06.03.2011)
sân Hàng Đẫy : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 2-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 1-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 4-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Ninh Bình : 0-1
sân Long Xuyên(An Giang) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 3-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-1

        Ngày Thi Đấu 6.(13.03.2011)
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-3
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Hòa Phát Hà Nội : 1-1

        Ngày Thi Đấu 7.(20.03.2011)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Ninh Bình : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ ĐồngTháp-Hòa Phát Hà Nội : 3-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-0
sân Lạch Tray(HP) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Dương : 3-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-0

        Ngày Thi Đấu 8.(27.03.2011)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 1-4
sân Long An : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-3
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0

        Ngày Thi Đấu 9.(03.04.2011)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-3
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 0-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1

        Ngày Thi Đấu 10.(10.04.2011)
sân Hàng Đẫy : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 4-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ninh Bình : 1-0

        Ngày Thi Đấu 11.(17.04.2011)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Ninh Bình : 2-0
sân Play Cu(G.Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0

        Ngày Thi Đấu 12.(24.04.2011)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Hải Phòng : 5-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-3
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-3

        Ngày Thi Đấu 13.(01.05.2011)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Ninh Bình : 3-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-0
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Hà Nội ACB : 5-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 0-1

        Ngày Thi Đấu 14.(15.05.2011)
sân Gò Đậu(BD) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 3-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hòa Phát Hà Nội : 3-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-4
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-0

        Ngày Thi Đấu 15.(21.05.2011)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hải Phòng : 0-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-0
sân Cao Lãnh(ĐT) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 0-2

        Ngày Thi Đấu 16.(29.05.2011)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hòa Phát Hà Nội : 3-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Ninh Bình : 3-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 1-0

        Ngày Thi Đấu 17.(05.06.2011)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Dương : 0-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hà Nội ACB : 6-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ninh Bình : 2-2
sân Thanh Hóa : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 2-1

        Ngày Thi Đấu 18.(08.06.2011)
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Hàng Đẫy : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2

        Ngày Thi Đấu 19.(12.06.2011)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Tháp : 6-2
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 6-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1

        Ngày Thi Đấu 20.(10.07.2011)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 4-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Ninh Bình : 2-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 4-1
sân 19 tháng 8 : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 3-1

        Ngày Thi Đấu 21.(13.07.2011)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 2-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 4-3
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp: 1-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ T&T Hà Nôi : 1-1

        Ngày Thi Đấu 22.(17.07.2011)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 7-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ninh Bình : 2-3
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0
sân Th.Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1

        Ngày Thi Đấu 23.(02.08.2011)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Ninh Bình : 2-3

        Ngày Thi Đấu 24.(07.08.2011)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đồng Tháp : 4-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Sông Lam Nghệ An : 3-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-4
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-4
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 4-1

        Ngày Thi Đấu 25.(14.08.2011)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hòa Phát Hà Nội : 2-3
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Sông Lam Nghệ An : 2-3

        Ngày Thi Đấu 26.(21.08.2011)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Dương : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ninh Bình : 2-3
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 4-1
sân Chi Lăng(ĐN) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2

               Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.
1)Sông Lam Nghệ An   49pts.(48-29)          
2)CLBBĐ T&T Hà Nội   46pts.(51-31)       
3)CLBBĐ Đà Nẵng   44pts.(49-32)     
4)CLBBĐ Ninh Bình   39pts.(37-35)       
5)CLBBĐ Đồng Tháp   37pts.(38-44)       
6)CLBBĐ Bình Dương   36pts.(40-42)       
7)CLBBĐ Thanh Hóa   34pts.(44-41)       
8)CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn   34pts.(36-37)       
9)Hoàng Anh Gia Lai   32pts.(49-46)       
10)Hòa Phát Hà Nội   32pts.(38-40)        
11)CLBBĐ Khánh Hòa   32pts.(28-34)        
12)CLBBĐ Hải Phòng   30pts.(28-40)       
13)Gạch Đồng Tâm Long An   30pts.(31-44)      
14)CLBBĐ Hà Nội ACB   26pts.(36-58)      


            Vua Phá Lưới.
Merlo S.Gaston (CLBBĐ Đà Nẵng) : 22 bàn


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

14/03/2009