Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

28. Ma Gii 2010

                Việtnam League 2010.


        Ngày Thi Đấu 1.(31.01.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa): CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 2-6
sân Chi Lăng(Ðà Nẵng) : CLBBĐ Ðà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 3-2
sân Mỹ Ðình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-2
sân Thiên Trường(Nam Ðịnh) : CLBBĐ Nam Ðịnh-CLBBĐ Ðồng Tháp : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hoà) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hoàng Anh Gia Lai : 4-2
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Gạch Ðồng Tâm Long An : 0-0

        Ngày Thi Đấu 2.(07.02.2010)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 5-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Hòa Phát Hà Nội : 1-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Nam Định : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Ninh Bình : 1-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0

        Ngày Thi Đấu 3.(28.02.2010)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-2
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 2-0
sân Thiên Trường : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Ninh Bình : 5-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 2-4

        Ngày Thi Đấu 4.(07.03.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Nam Định : 2-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Hải Phòng : 2-2
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Hòa Phát Hà Nội : 1-1

        Ngày Thi Đấu 5.(14.03.2010)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hòa Phát Hà Nội : 0-0
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-4
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Nam Định : 2-0

        Ngày Thi Đấu 6.(22.03.2010)
sân Chi Lăng(ĐN) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Ninh Bình : 0-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-1

        Ngày Thi Đấu 7.(04.04.2010)
sân Thanh Hóa : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Nam Định : 5-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ninh Bình : 4-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 5-0

        Ngày Thi Đấu 8.(11.04.2010)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1

        Ngày Thi Đấu 9.(18.04.2010)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Bình Dương : 1-3
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hòa Phát Hà Nội : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

        Ngày Thi Đấu 10.(02.05.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-4
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ninh Bình : 0-1
sân Lạch Tray : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Khánh Hòa : 4-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Nam Định : 2-0

        Ngày Thi Đấu 11.(08.05.2010)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Ninh Bình : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 0-2
sân 19 tháng 8 : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 4-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hòa Phát Hà Nội : 2-1

        Ngày Thi Đấu 12.(16.05.2010)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hải Phòng : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Khánh Hòa : 5-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-0

        Ngày Thi Đấu 13.(23.05.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hòa Phát Hà Nội : 1-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Nam Định : 3-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1
sân Long An : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ninh Bình : 0-0

        Ngày Thi Đấu 14.(30.05.2010)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 5-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hòa Phát Hà Nội : 1-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Nam Định : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ninh Bình : 3-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 0-0

        Ngày Thi Đấu 15.(06.06.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa): CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hải Phòng : 4-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-3
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Dương : 0-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1
sân Ninh Bình(NB) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 3-0

        Ngày Thi Đấu 16.(30.06.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Thống Nhất(SG) : LBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Nam Định : 1-4
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-3
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 3-2

        Ngày Thi Đấu 17.(04.07.2010)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 3-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ninh Bình : 1-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 3-1

        Ngày Thi Đấu 18.(11.07.2010)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-4
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 4-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Ninh Bình : 1-1
sân Cao Lãnh : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 2-1

        Ngày Thi Đấu 19.(18.07.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 2-1

        Ngày Thi Đấu 20.(21.07.2010)
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hòa Phát Hà Nội : 4-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 1-2
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 2-3

        Ngày Thi Đấu 21.(25.07.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 4-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ninh Bình : 1-1
sân Play Cu(G.Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 0-1

        Ngày Thi Đấu 22.(01.08.2010)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Ninh Bình : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-1
sân Gò Đậu : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 0-0

        Ngày Thi Đấu 23.(04.08.2010)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Hải Phòng : 0-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Dương : 5-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-6
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 0-3

        Ngày Thi Đấu 24.(08.08.2010)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-3
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBBĐ Ninh Bình-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 2-2
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 0-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An: 0-2

        Ngày Thi Đấu 25.(15.08.2010)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hòa Phát Hà Nội : 4-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Nam Định : 2-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-4
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-4
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐNinh Bình : 2-0
sân Hàng Đẫy : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn : 0-0

        Ngày Thi Đấu 26.(22.08.2010)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 4-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Ninh Bình(Ninh Bình) : CLBĐ Ninh Bình-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Th.Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2

                    Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.
1)CLBBĐ T&T Hà Nội   46pts.(35-25) (*)
2)CLBBĐ Hải Phòng   45pts.(41-34)
3)CLBBĐ Đồng Tháp   44pts.(43-34)         
4)Gạch Đồng Tâm Long An   43pts.(43-31)        
5)CLBBĐ Khánh Hòa   43pts.(42-42)         
6)CLBBĐ Đà Nẵng   40pts.(41-44)        
7)Hoàng Anh Gia Lai   39pts.(34-27)     
8)CLBBĐ Bình Dương   37pts.(48-40)       
9)Sông Lam Nghệ An   37pts.(34-26)        
10)Hòa Phát Hà Nội   36pts.(41-44)       
11)CLBBĐ Ninh Bình   34pts.(33-34)        
12)CLBBĐ Thanh Hóa   31pts.(36-44)        
13)CLBBĐNgân Hàng Nam Việt Sài Gòn   20pts.(21-39)       
14)CLBBĐ Nam Định   12pts.(19-47)        

(*) : Năm nay,đội CLBBĐ T&T Hà Nội đã được vô địch Việt Nam là nhờ trọng tài chính Nguyễn Phi Long và các trọng tài biên.Tức là có rất nhiều trận thắng của CLBBĐ T&T Hà Nội là do được trọng tài Nguyễn Phi Long và các trọng tài biên thổi một cách binh dực (việt vị mà không thổi,cho phạt đền quá dễ dàng).Cho nên, rất nhiều người hâm mộ đã thấy rất rỏ và cho rằng là chức vô địch 2010 của CLBBĐ T&T Hà Nội là : Măy Mắn & Tiêu Cực.
 

                  Vòng Đấu Vớt.
Tại Vòng Đấu Vớt này , đội đứng hạng 13 của Hạng A1 là CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn , sẽ thi đấu với đội đứng hạng 2 của Hạng A2 là Than Quảng Ninh. Đội nào mà dành chiến thắng thì sẽ được thi đấu tại Giải Vô Địch Quốc Gia A1 năm sau.

05.09.2010 , sân vận động Chi Lăng(Đà Nẵng) , 15giờ30
CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn-Than Quảng Ninh : 2-0
CLBBĐ Ngân Hàng Nam Việt Sài Gòn  được ở lại Hạng A1.
Than Quảng Ninh  bị ở lại Hạng A2.


                   Vua Phá Lưới.
Merlo S.Gaston (CLBBĐ Đà Nẵng) : 19 bàn


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

14/03/2009