Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

27. Ma Gii 2009

                Việtnam League 2009.


        Ngày Thi Đấu 1.(07.02.2009)
sân Hàng Đẫy (Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân Thanh Hóa(T.Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Nam Định : 3-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-Sông Lam Nghệ An : 0-1

        Ngày Thi Đấu 2.(15.02.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Lạch Tray (Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Thể Công : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Dương : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Quân Khu 4 : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-0

        Ngày Thi Đấu 3.(01.03.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Bình Dương : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Nam Định : 0-2
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-2
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0

        Ngày Thi Đấu 4.(08.03.2009)
sân Hàng
Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 3-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Quân Khu 4 : 1-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thể Công : 1-1

        Ngày Thi Đấu 5.(15.03.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 0-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Quân Khu 4 : 5-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Thể Công : 1-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1

        Ngày Thi Đấu 6.(22.03.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-5
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 2-2
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ Nam Định : 3-2

        Ngày Thi Đấu 7.(29.03.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1

        Ngày Thi Đấu 8.(12.04.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Nam Định : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-Quân Khu 4 : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Thể Công : 5-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0

        Ngày Thi Đấu 9.(19.04.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Quân Khu 4 : 0-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Thể Công : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-CLBBĐ Hải Phòng : 1-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Dương : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Nam Định : 2-1

        Ngày Thi Đấu 10.(26.04.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-2
sânThiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Long An(LA) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-1

        Ngày Thi Đấu 11.(03.05.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Cao Lãnh(Đ.Tháp): CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai : 1-5
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-Thể Công : 3-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 4-1

        Ngày Thi Đấu 12.(09.05.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Quân Khu 4 : 2-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-1

        Ngày Thi Đấu 13.(17.05.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 0-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Thể Công : 1-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 5-2
sân Gò Đậu(B.Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ Khánh Hòa : 4-2

        Ngày Thi Đấu 14.(06.06.2009)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Thể Công : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Quân Khu 4 : 1-0

        Ngày Thi Đấu 15.(10.06.2009)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Tháp : 4-3
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Nam Định : 0-1
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-4
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 2-2

        Ngày Thi Đấu 16.(14.06.2009)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Thể Công : 1-4
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 5-1
sân 19 tháng 8(K.Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 4-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Quân Khu 4 : 3-1

        Ngày Thi Đấu 17.(21.06.2009)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-4
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 3-1
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-Sông Lam Nghệ An : 2-1

        Ngày Thi Đấu 18.(28.06.2009)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-2
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 0-3
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Nam Định : 3-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 3-2

        Ngày Thi Đấu 19.(05.07.2009)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Thể Công : 3-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hải Phòng : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 5-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Quân Khu 4 : 6-1

        Ngày Thi Đấu 20.(12.07.2009)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-Thể Công : 0-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hải Phòng : 2-4
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 5-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 1-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Quân Khu 4 : 1-1

        Ngày Thi Đấu 21.(19.07.2009)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ T&T Hà Nội : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thanh Hóa : 5-1
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-4
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 3-2

        Ngày Thi Đấu 22.(26.07.2009)
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-4
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Khánh Hòa : 4-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 3-2

        Ngày Thi Đấu 23.(02.08.2009)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Thể Công : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 3-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Nam Định : 2-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Quân Khu 4 : 1-2

        Ngày Thi Đấu 24.(09.08.2009)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ T&T Hà Nội : 3-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-2
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 0-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Nam Định : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-Quân Khu 4 : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1

        Ngày Thi Đấu 25.(16.08.2009)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Thể Công : 3-3
sân Quân Khu 4(Nghệ An) : Quân Khu 4-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Thanh Hóa : 6-0
sân Thiên Trường(N.Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ T&T Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 1-1

        Ngày Thi Đấu 26.(23.08.2009)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ T&T Hà Nội : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-3
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai : 3-7
sân Thống Nhất(S.Gòn) : CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh-CLBBĐ Bình Dương : 2-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Nam Định : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Quân Khu 4 : 2-3

                      Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.
1)CLBBĐ Đà Nẵng   50pts.(48-30)
2)CLBBĐ Bình Dương   43pts.(49-35)
3)Sông Lam Nghệ An   43pts.(39-28)
4)CLBBĐ T&T Hà Nội   39pts.(44-35)
5)CLBBĐ Đồng Tháp   38pts.(43-30)
6)Hoàng Anh Gia Lai   37pts.(44-45)
7)CLBBĐ Hải Phòng   36pts.(29-35)
8)CLBBĐ Khánh Hòa   35pts.(36-35)
9)Thể Công   35pts.(40-46)
10)Gạch Đồng Tâm Long An   34pts.(43-36)
11)Quân Khu 4    33pts.(33-44)
12)CLBBĐ Nam Định   31pts.(32-36)
13)CLBBĐ Thành Phố Hồ Chí Minh   29pts.(34-44)
14)CLBBĐ Thanh Hóa   19pts.(32-68)


            Vòng Đấu Vớt.(30.08.2009)
Tại Vòng Đấu Vớt này , đội đứng hạng 12 của Hạng A1 là CLBBĐ Nam Định , sẽ thi đấu với đội đứng hạng 3 của Hạng A2 là CLBBĐ Cần Thơ.  Đội nào mà dành chiến thắng thì sẽ được thi đấu tại Giải Vô Địch Quốc Gia A1 năm sau.

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Cần Thơ : 1-0
CLBBĐ Nam Định  được ở lại Hạng A1.
CLBBĐ Cần Thơ  bị ở lại Hạng A2.


            Vua Phá Lưới.
Lazaro De Souza (Quân Khu 4) : 15 bàn


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com13/03/2009