Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

26. Ma Gii 2008

            Việtnam League 2008.


        Ngày Thi Đấu 1.(06.01.2008)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lâm Nghệ An-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Thể Công : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBĐ Hà Nội ACB : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Nam Định : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 1-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0 (*)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1 (*)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Thanh Hoá : 3-0
(*) : Trận đấu ban đầu diễn ra ngày 06.01 , nhưng do sự cố mất điện ở phút 65 khi kết quả là 1-0 nghiêng về đội Gạch Đồng Tâm Long An, nhưng kết quả này bị BTC huỷ bỏ (!!!) và trận đấu được BTC bắt đá lại từ đầu !!! Thay vì phãi đá tiếp 35 phút còn lại hoạc nguyên hiệp 2 ngày khác. Rốt cuộc là trận đấu được đá lại trọn vẹn ngày 08.01

        Ngày Thi Đấu 2.(13.01.2008)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Thể Công : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0

        Ngày Thi Đấu 3.(20.01.2008)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Cảng Sài Gòn : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Định : 3-3
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hải Phòng : 0-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Nam Định : 1-0

        Ngày Thi Đấu 4.(26.01.2008)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai : 3-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Định : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 6-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hòa Phát Hà Nội : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1

        Ngày Thi Đấu 5.(30.01.2008)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBĐ Bình Định-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Nam Định : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Thể Công : 0-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-2

        Ngày Thi Đấu 6.(23.02.2008)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 0-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Nam Định : 3-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Cảng Sài Gòn : 3-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-0

        Ngày Thi Đấu 7.(02.03.2008)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Dương : 1-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 0-3
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-4
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hòa Phát Hà Nội : 3-1

        Ngày Thi Đấu 8.(09.03.2008)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBĐ Bình Định-Thể Công : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-3
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Cảng Sài Gòn : 1-1

        Ngày Thi Đấu 9.(16.03.2008)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Nam Định : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Thể Công : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 1-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Cảng Sài Gòn : 3-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0

        Ngày Thi Đấu 10.(23.03.2008)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Nam Định : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Bình Định : 2-4
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Dương : 1-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 3-2

        Ngày Thi Đấu 11.(30.03.2008)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Thể Công : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hòa Phát Hà Nội : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Hải Phòng : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Định : 6-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0

        Ngày Thi Đấu 12.(06.04.2008)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-2
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 3-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

        Ngày Thi Đấu 13.(13.04.2008)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thể Công : 2-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hải Phòng : 3-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Nam Định : 3-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0

        Ngày Thi Đấu 14.(27.04.2008)
sân Mỹ Đình(Hà Nôi) : Thể Công-CLBBĐ Bình Dương : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Cảng Sài Gòn : 1-3
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-3
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-0

        Ngày Thi Đấu 15.(04.05.2008)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Nam Định : 2-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Định : 4-1

        Ngày Thi Đấu 16.(11.05.2008)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hoàng Anh Gia Lai : 0-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Thể Công : 0-1

        Ngày Thi Đấu 17.(18.05.2008)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Nam Định : 3-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Thể Công : 3-1

        Ngày Thi Đấu 18.(25.05.2008)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 1-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-3
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Cảng Sài Gòn : 2-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-0

        Ngày Thi Đấu 19.(01.07.2008)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hòa Phát Hà Nội : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-4
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Thể Công : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 4-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 3-1

        Ngày Thi Đấu 20.(12.07.2008)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Thể Công : 2-3
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-4
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 3-1

        Ngày Thi Đấu 21.(20.07.2008)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 2-4
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Nam Định : 4-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 2-4
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 6-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Bình Định : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1

        Ngày Thi Đấu 22.(27.07.2008)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Sông Lam Nghệ An : 4-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐBình Dương-Hòa Phát Hà Nội : 3-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-4
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Định : 2-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hoàng Anh Gia Lai : 3-1

        Ngày Thi Đấu 23.(06.08.2008)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 1-3
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Cảng Sài Gòn : 3-2
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Thể Công : 3-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-0

        Ngày Thi Đấu 24.(10.08.2008)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Nam Định : 1-3
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 4-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 3-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 0-1

        Ngày Thi Đấu 25.(17.08.2008)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Nam Định : 1-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐBình Dương-CLBBĐ Bình Định : 4-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thể Công : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0

        Ngày Thi Đấu 26.(22.08.2008)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hòa Phát Hà Nội : 1-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-5
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Thể Công-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Định : 3-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 1-0

                       Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.
1)CLBBĐ Bình Dương   47pts.(32-18)
2)Gạch Đồng Tâm Long An   45pts.(51-37)
3)CLBBĐ Hải Phòng   44pts.(47-25)
4)CLBBĐ Đà Nẵng   42pts.(44-34)
5)Cảng Sài Gòn   39pts.(35-35)
6)CLBBĐ Khánh Hòa   39pts.(34-29)
7)Hoàng Anh Gia Lai   39pts.(36-35)
8)Thể Công   38pts.(28-28)
9)Sông Lam Nghệ An   37pts.(46-38)
10)CLBBĐ Thanh Hóa   33pts.(25-32)
11)CLBBĐ Nam Định   31pts.(24-32)
12)CLBBĐ Bình Định   28pts.(31-48)
13)CLBBĐ Hà Nội ACB   19pts.(26-48)
14)Hòa Phát Hà Nội   15pts.(21-44)


                      Vòng Đấu Vớt.
Tại Vòng Đấu Vớt này , đội đứng hạng 12 của Hạng A1 là CLBBĐ Bình Định , sẽ thi đấu với đội đứng hạng 3 của Hạng A2 là CLBBĐ Đồng Tháp . Đội nào mà dành chiến thắng thì sẽ được thi đấu tại Giải Vô Địch Quốc Gia A1 năm sau.

28.08.2008 , sân vận động Thống Nhất(Sài Gòn) , 15giờ30
CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-1
CLBBĐ Đồng Tháp  được lên Hạng A1.
CLBBĐ Bình Định  bị xuống Hạng A2.


                       Vua Phá Lưới.
José Emidio de Jesus de Almeida (CLBBĐ Đà Nẵng) : 23 bànLiên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com
13/03/2009