Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

25. Ma Gii 2007

                Việt Nam League 2007.


        Ngày Thi Đấu 1.(04.03.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Hoàng Anh Gia Lai : 0-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Thanh Hóa : 1-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 1-0

        Ngày Thi Đấu 2.(11.03.2007)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Nam Định : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Định : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-1

        Ngày Thi Đấu 3.(18.03.2007)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Dương : 0-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Cảng Sài Gòn : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Định : 0-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 2-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0

        Ngày Thi Đấu 4.(25.03.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Nam Định : 0-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-3
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hòa Phát Hà Nội : 2-0

        Ngày Thi Đấu 5.(01.04.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 3-3
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-1
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Bình Định : 2-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-3
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-1

        Ngày Thi Đấu 6.(08.04.2007)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 0-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Cảng Sài Gòn : 4-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 1-3

        Ngày Thi Đấu 7.(15.04.2007)
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Nam Định : 3-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0

        Ngày Thi Đấu 8.(22.04.2007)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1

        Ngày Thi Đấu 9.(29.04.2007)
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Bình Dương : 0-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Nam Định : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0

        Ngày Thi Đấu 10.(06.05.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Nam Định : 3-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Bình Định : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0

        Ngày Thi Đấu 11.(12.05.2007)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Cảng Sài Gòn : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1

        Ngày Thi Đấu 12.(20.05.2007)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hòa Phát Hà Nội : 1-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Nam Định : 3-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Bình Dương : 0-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Định : 0-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-0

        Ngày Thi Đấu 13.(27.05.2007)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 0-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Cảng Sài Gòn : 2-2

        Ngày Thi Đấu 14.(10.06.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hòa Phát Hà Nội : 2-2
sân Tự Do(Thừa T.Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-4
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Định : 4-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2

        Ngày Thi Đấu 15.(17.06.2007)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 4-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Dương : 1-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Hòa Phát Hà Nội : 3-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1

        Ngày Thi Đấu 16.(28.07.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Nam Định : 0-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thanh Hóa : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-Sông Lam Nghệ An : 1-1

        Ngày Thi Đấu 17.(01.08.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Định : 4-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 1-1

        Ngày Thi Đấu 18.(05.08.2007)
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lâm Nghệ An-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hoàng Anh Gia Lai : 1-3

        Ngày Thi Đấu 19.(08.08.2007)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Bình Định : 4-2
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Nam Định : 4-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Thanh Hóa : 4-3

        Ngày Thi Đấu 20.(12.08.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Cảng Sài Gòn : 3-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Thanh Hóa(Thanh Hóa) : CLBBĐ Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Thiên Trường(Nam Định): CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 2-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hòa Phát Hà Nội : 0-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 2-0

        Ngày Thi Đấu 21.(18.08.2007)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Định : 0-4
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Nam Định : 4-0
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 4-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lâm Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-4

        Ngày Thi Đấu 22.(26.08.2007)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Bình Định : 4-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Thanh Hóa : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-2

        Ngày Thi Đấu 23.(01.09.2007)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hòa Phát Hà Nội : 4-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Dương : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 1-3

        Ngày Thi Đấu 24.(04.09.2007)
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Định : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 2-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Thanh Hóa-CLBBĐ Nam Định : 0-1

        Ngày Thi Đấu 25.(16.09.2007)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Thanh Hóa-Cảng Sài Gòn : 2-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2

        Ngày Thi Đấu 26.(23.09.2007)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Hòa Phát Hà Nội : 6-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Định : 3-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Quân Khu 7(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : CLBBĐ Thừa Thiên Huế-CLBBĐ Thanh Hóa : 0-0

                        Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.
1)CLBBĐ Bình Dương   55pts.(42-22)
2)Gạch Đồng Tâm Long An   44pts.(44-29)
3)Hoàng Anh Gia Lai   41pts.(40-33)
4)CLBBĐ Nam Định   38pts.(35-31)
5)CLBBĐ Đà Nẵng   37pts.(33-28)
6)CLBBĐ Bình Định   36pts.(34-36)
7)Sông Lam Nghệ An   35pts.(38-35)
8)Cảng Sài Gòn   34pts.(40-41)
9)CLBBĐ Thanh Hóa   34pts.(27-30)
10)CLBBĐ Khánh Hòa   34pts.(30-31)
11)CLBBĐ Hà Nội ACB   31pts.(30-36)
12)Hòa Phát Hà Nội   30pts.(31-41)
13)CLBBĐ Đồng Tháp   20pts.(21-35)
14)CLBBĐ Thừa Thiên Huế   20pts.(25-44)


                      Vòng Đấu Vớt.(28.09.2007)
Tại Vòng Đấu Vớt này , đội đứng hạng 12 của Hạng A1 là Hòa Phát Hà Nội , sẽ thi đấu với đội đứng hạng 3 của Hạng A2 là CLBBĐ An Giang. Đội nào mà dành chiến thắng thì sẽ được thi đấu tại Giải Vô Địch Quốc Gia A1 năm sau.

sân Ninh Bình(Ninh Bình) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ An Giang : 2-1
Hòa Phát Hà Nội  được ở lại Hạng A1.
CLBBĐ An Giang  bị ở lại Hạng A2.


                        Vua phá lưới.
José Emidio de Jesus de Almeida (
CLBBĐ Đà Nẵng) : 16 bàn


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com
13/03/2009