Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

24. Ma Gii 2006

             Việt Nam League 2006.

Trước khi Giải A1 bắt đầu,đội CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á (vừa mới được lên hạng A1) bị mất quyền tham dự Giải A1 này vì đã hối lộ trọng tài ở tại Giải Hạng A2 năm trước. Cho nên Giải A1 năm nay chỉ còn 13 đội mà thôi.

        Ngày Thi Đấu 1.(15.01.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hòa Phát Hà Nội : 2-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 2.(18.01.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Cảng Sài Gòn : 0-0   
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Tiền Giang : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Nam Định : 1-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Hà Nội ACB : /

        Ngày Thi Đấu 3.(22.01.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-4
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 4.(05.02.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Dương : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Tiền Giang : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 1-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Đà Nẵng : /

        Ngày Thi Đấu 5.(12.02.2006)
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hoà Phát Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 6.(19.02.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 2-3
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hòa Phát Hà Nội : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Sông Lam Nghệ An : /

        Ngày Thi Đấu 7.(26.02.2006)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBĐ Đà Nẵng : 2-2
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Tiền Giang : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 4-3
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 8.(05.03.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-CLBBĐ Nam Định : 1-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Hòa Phát Hà Nội : /

        Ngày Thi Đấu 9.(12.03.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Nam Định : 3-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Khánh Hòa : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Tiền Giang : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hòa Phát Hà Nội : 3-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 10.(19.03.2006)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Cảng Sài Gòn : 4-3
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Bình Định : 0-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Tiền Giang : /

        Ngày Thi Đấu 11.(26.03.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Nam Định : 1-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 3-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Cảng Sài Gòn : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hòa Phát Hà Nội : 5-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-CLBBĐ Bình Dương : 3-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Gạch Đồng Tâm Long An : /

        Ngày Thi Đấu 12.(02.04.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Nam Định : 4-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Định : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Tiền Giang : 2-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 13.(09.04.2006)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-2
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 3-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 14.(30.04.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Bình Định : 3-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Nam Định : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Tiền Giang : 1-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Cảng Sài Gòn : /

        Ngày Thi Đấu 15.(07.05.2006)
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Hòa Phát Hà Nội : 1-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Bình Dương : 2-4
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-CLBBĐ Khánh Hòa : 0-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 16.(14.05.2006)
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 4-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Tiền Giang : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-1
sân Lạch Tray(Hãi Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Nam Định : 0-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á- CLBBĐ Bình Dương : /

        Ngày Thi Đấu 17.(21.05.2006)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-1
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-5
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Hải Phòng : 1-3
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 18.(28.05.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Tiền Giang : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Hòa Phát Hà Nội : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á- CLBBĐ Hải Phòng : /

        Ngày Thi Đấu 19.(04.06.2006)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Tiền Giang : 3-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Định : 1-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Cảng Sài Gòn : 0-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 20.(19.07.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 2-2
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Nam Định : 4-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Khánh Hòa : /

        Ngày Thi Đấu 21.(23.07.2006)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lâm Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Tiền Giang : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Bình Định : 1-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 22.(30.07.2006)
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Bình Định : /

        Ngày Thi Đấu 23.(03.08.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Sông Lam Nghệ An : 0-3
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Khánh Hòa : 1-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hòa Phát Hà Nội : 0-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 24.(06.08.2006)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Khánh Hòa : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Định : 3-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Tiền Giang : 2-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : /

        Ngày Thi Đấu 25.(13.08.2006)
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Cảng Sài Gòn : 3-2
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 1-3
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2
sân Mỹ Tho(Tiền Giang) : CLBBĐ Tiền Giang-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Hoàng Anh Gia Lai : /

        Ngày Thi Đấu 26.(20.08.2006)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Cảng Sài Gòn : 4-2
sân 19 tháng 8(Khánh Hòa) : CLBBĐ Khánh Hòa-Hòa Phát Hà Nội : 3-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Định : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Tiền Giang : 0-0
sân Play Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 1-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Nam Định : /

                Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.
1)Gạch Đồng Tâm Long An   40pts.(38-32)
2)CLBBĐ Bình Dương   39pts.(33-25)
3)CLBBĐ Bình Định   36pts.(32-22)
4)Hoàng Anh Gia Lai   36pts.(24-21)
5)Sông Lam Nghệ An   36pts.(27-27)
6)CLBBĐ Khánh Hòa   35pts.(30-25)
7)CLBBĐ Đà Nẵng   34pts.(32-27)
8)CLBBĐ Hà Nội ACB   33pts.(28-31)
9)CLBBĐ Nam Định   32pts.(22-28)
10)Cảng Sài Gòn   29pts.(35-38)
11)Hòa Phát Hà Nội   27pts.(30-41)
12)CLBBĐ Hải Phòng   24pts.(31-36)
13)CLBBĐ Tiền Giang   23pts.(17-26)
14)CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á   0pts.(0-0)


 
               Vòng Đấu Vớt.
Tại Vòng Đấu Vớt này , đội đứng hạng 12 của Hạng A1 là CLBBĐ Hải Phòng , sẽ thi đấu với đội đứng hạng 3 của Hạng A2 là CLBBĐ Thừa Thiên Huế. Đội nào mà dành chiến thắng thì sẽ được thi đấu tại Giải Vô Địch Quốc Gia A1 năm sau.

30.08.2006 , sân vận động Thiên Trường(Nam Định) , 15giờ30
CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Thừa Thiên Huế : 1-1 , (pen.3-4)

CLBBĐ Thừa Thiên Huế  được lên Hạng A1.
CLBBĐ Hải Phòng  bị xuống Hạng A2.


                  Vua phá lưới.
Elenildo De Jésus (Ba Tây/Cảng Sài Gòn) : 18 bàn


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

07/03/2009