Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

23. Ma Gii 2005

              Việt Nam League 2005.

        Ngày Thi Đấu 1.(30.01.2005)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Nam Định : 3-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Hoàng Anh Gia Lai : 0-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Cảng Sài Gòn : 0-1

        Ngày Thi Đấu 2.(06.02.2005)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hòa Phát Hà Nội : 1-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Định : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-2

        Ngày Thi Đấu 3.(20.02.2005)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 1-1

        Ngày Thi Đấu 4.(27.02.2005)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hòa Phát Hà Nội : 2-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Nam Định : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Bình Dương : 0-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Cảng Sài Gòn : 0-0

        Ngày Thi Đấu 5.(06.03.2005)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-3
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 3-1

        Ngày Thi Đấu 6.(13.03.2005)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Dương : 1-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Nam Định : 3-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 4-4
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Định : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1
 
        Ngày Thi Đấu 7.(27.03.2005)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Dương : 3-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 1-3
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-1

        Ngày Thi Đấu 8.(03.04.2005)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Nam Định : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Định : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hoàng Anh Gia Lai : 0-4
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 0-3

        Ngày Thi Đấu 9.(10.04.2005)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Nam Định : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hòa Phát Hà Nội : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-1

        Ngày Thi Đấu 10.(17.04.2005)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Bình Định : 2-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 4-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-1

        Ngày Thi Đấu 11.(24.04.2005)
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Hòa Phát Hà Nội : 2-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Dương : 1-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 3-2

        Ngày Thi Đấu 12.(07.05.2005)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hòa Phát Hà Nội :1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Hải Phòng : 1-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Bình Dương : 1-1

        Ngày Thi Đấu 13.(15.05.2005)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Tháp : 4-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Cảng Sài Gòn : 4-1

        Ngày Thi Đấu 14.(22.05.2005)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Nam Định : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hòa Phát Hà Nội : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lâm Nghệ An-CLBBĐ Bình Định : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 3-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2

        Ngày Thi Đấu 15.(15.06.2005)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hoàng Anh Gia Lai : 3-2

        Ngày Thi Đấu 16.(19.06.2005)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 5-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Nam Định : 1-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 3-2

        Ngày Thi Đấu 17.(26.06.2005)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hòa Phát Hà Nội : 0-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-0

        Ngày Thi Đấu 18.(03.07.2005)
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Nam Định : 4-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Sông Lam Nghệ An : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hòa Phát Hà Nội : 0-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Định : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 4-3

        Ngày Thi Đấu 19.(10.07.2005)
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hải Phòng : 1-2
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 5-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 2-0

        Ngày Thi Đấu 20.(17.07.2005)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-0
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 1-2

        Ngày Thi Đấu 21.(07.08.2005)
sân Quy Nhơn(Bình Định): CLBBĐ Bình Định-Hòa Phát Hà Nôi : 0-0
sân Plây Cu(Gia Lai): Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Nam Định : 0-1
sân Long An(Long An): Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp): CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng): CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội): CLBBĐ Hà Nội ACB-Cảng Sài Gòn : 1-1
           
        Ngày Thi Đấu 22.(11.08.2005)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Định : 2-2
sân Mỹ Đình(Hà Nội) : Hòa Phát Hà Nội-Hoàng Anh Gia Lai : 1-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Tháp : 6-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Hải Phòng : 3-2
               
            Xếp hạng sau 22 Ngày Thi Đấu.
1)Gạch Đồng Tâm Long An   42pts.(43-25)
2)CLBBĐ Đà Nẵng   38pts.(33-19)
3)CLBBĐ Bình Dương   38pts.(40-32)
4)Hoàng Anh Gia Lai   32pts.(30-24)
5)Sông Lâm Nghệ An   31pts.(33-28)
6)CLBBĐ Nam Định   28pts.(27-31)
7)CLBBĐ Hải Phòng   27pts.(31-34)
8)Cảng Sài Gòn   27pts.(25-29)
9)Hòa Phát Hà Nội   25pts.(24-29)
10)CLBBĐ Bình Định   25pts.(17-21)
11)CLBBĐ Hà Nội ACB   24pts.(18-27)
12)CLBBĐ Đồng Tháp   15pts.(18-40)
             

               
Vòng Đấu Vớt.(17.08.2005)
Tại Vòng Đấu Vớt này , đội đứng hạng 11 của Hạng A1 là CLBBĐ Hà Nội ACB , sẽ thi đấu với đội đứng hạng 4 của Hạng A2 là
CLBBĐ Cần Thơ. Đội nào mà dành chiến thắng thì sẽ được thi đấu tại Giải Vô Địch Quốc Gia A1 năm sau.

sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Hà Nội ACB-
CLBBĐ Cần Thơ : 2-1
CLBBĐ Hà Nội ACB  được ở lại Hạng 1.  
CLBBĐ Cần Thơ  bị ở lại Hạng 2.


                Vua phá lưới.
Kesley Alves (Ba Tây/CLBBĐ Bình Dương) : 21 bàn


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

06/03/2009