Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

22. Ma Gii 2004

             Việt Nam League 2004.

          Ngày Thi Đấu 1.(04.01.2004)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Hải Phòng :1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Thể Công : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Bình Dương : 0-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Định : 4-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đồng Tháp : 2-1

        Ngày Thi Đấu 2.(11.01.2004)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Nam Định : 1-4
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định): CLBBĐ Bình Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 4-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 0-2

        Ngày Thi Đấu 3.(18.01.2204)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Thể Công : 3-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Nam Định : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Dương : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Định : 1-2
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-1

        Ngày Thi Đấu 4.(08.02.2004)
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Nam Định : 6-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Bình Định : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 5-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-1

        Ngày Thi Đấu 5.(12.02.2004)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Hải Phòng : 1-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 0-4
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Định : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-Hoàng Anh Gia Lai : 0-1

        Ngày Thi Đấu 6.(22.02.2004)
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Bình Dương : 0-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Nam Định : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Thể Công : 2-0

        Ngày Thi Đấu 7.(29.02.2004)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hải Phòng : 3-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Bình Dương : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0

        Ngày Thi Đấu 8.(07.03.2004)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Nam Định : 1-3
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Thể Công : 0-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Bình Định : 0-0

        Ngày Thi Đấu 9.(14.03.2004)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Thể Công : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Nam Định : 1-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nãng-CLBBĐ Bình Định : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0

        Ngày Thi Đấu 10.(21.03.2004)
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Dương : 0-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 2-1

        Ngày Thi Đấu 11.(25.03.2004)
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 1-4
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 5-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Bình Dương : 1-1

        Ngày Thi Đấu 12.(11.04.2004)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 0-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Nam Định : 0-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Đà Nẵng : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-3
           
        Ngày Thi Đấu 13.(18.04.2004)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Thể Công : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Sông Lam Nghệ An : 3-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Bình Dương : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-1

        Ngày Thi Đấu 14.(25.04.2004)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Hải Phòng : 2-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 2-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đồng Tháp : 1-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2

        Ngày Thi Đấu 15.(02.05.2004)
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Thể Công : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Dương : 3-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 1-0

        Ngày Thi Đấu 16.(09.05.2004)
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Nam Định : 0-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Thể Công : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-2
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Đà Nẵng : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-0

        Ngày Thi Đấu 17.(16.05.2004)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hải Phòng : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-1

        Ngày Thi Đấu 18.(23.05.2004)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Đà Nẵng : 2-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Bình Định : 3-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Thể Công : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Nam Định : 0-0

        Ngày Thi Đấu 19.(26.05.2004)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hà Nội ACB : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hải Phòng : 1-0
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Bình Dương : 5-3
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Đà Nẵng : 4-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 4-4

        Ngày Thi Đấu 20.(30.05.2004)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : CLBBĐ Đồng Tháp-CLBBĐ Hà Nội ACB : 2-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hải Phòng : 5-1
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-1
sân Thiên Trường(Nam Định) : CLBBĐ Nam Định-CLBBĐ Bình Dương : 2-1
sân  Quy Nhơn(Bình Định) : CLBBĐ Bình Định-CLBBĐ Đà Nẵng : 3-2
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 2-0

        Ngày Thi Đấu 21.(13.06.2004)
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-Hoàng Anh Gia Lai : 2-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-CLBBĐ Nam Định : 3-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thể Công : 8-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Đồng Tháp : 0-2

        Ngày Thi Đấu 22.(20.06.2004)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : CLBBĐ Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-0
sân Hàng Đẫy(Hà Nội) : CLBBĐ Hà Nội ACB-CLBBĐ Bình Định : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Nam Định : 3-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : CLBBĐ Đà Nẵng-Thể Công : 1-2
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-4
sân Gò Đậu(Bình Dương) : CLBBĐ Bình Dương-CLBBĐ Đồng Tháp : 3-2


             Xếp hạng sau 22 Ngày Thi Đấu.
1)Hoàng Anh Gia Lai   46pts.(40-15)
2)CLBBĐ Nam Định   44pts.(30-23)
3)Gạch Đồng Tâm Long An   38pts.(41-33)
4)Sông Lam Nghệ An   37pts.(38-17)
5)CLBBĐ Hà Nội ACB   36pts.(30-26)
6)CLBBĐ Bình Dương   28pts.(24-24)
7)CLBBĐ Bình Định   27pts.(22-30)
8)CLBBĐ Đồng Tháp   25pts.(23-29)
9)CLBBĐ Đà Nẵng   24pts.(27-28)
10)CLBBĐ Hải Phòng   22pts.(22-37)
11)Thể Công   20pts.(20-39)
12)CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á   18pts.(22-38)


            Vua phá lưới.
Amaobi Honest Uzowuru (Nigéria/CLBBĐ Nam Định) : 15 bàn.Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com
05/03/2009