Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

21. Ma Gii 2003

                 Việt Nam League 2003.

        Ngày Thi Đấu 1.(19.01.2003)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Bình Định : 1-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Thể Công : 1-0
sân Hà Nội(HN) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-2
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Sông Lam Nghệ An : 2-1

        Ngày Thi Đấu 2.(26.01.2003)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Đồng Tháp : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đà Nẵng : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Nam Định : 0-0

        Ngày Thi Đấu 3.(16.02.2003)
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Bình Định : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Nam Định : 2-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 4-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2

        Ngày Thi Đấu 4.(22.02.2003)
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Thể Công : 4-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-CLBBĐNgân Hàng Đông Á : 1-2
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Nam Định-Đồng Tháp :0-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 3-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đà Nẵng : 4-2

        Ngày Thi Đấu 5.(25.02.2003)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Đà Nẵng : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 1-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 0-4
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Thể Công : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Đồng Tháp : 2-2
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-0

        Ngày Thi Đấu 6.(02.03.2003)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 0-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Đồng Tháp : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Nam Định : 1-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Bình Định : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hoàng Anh Gia Lai : 1-1

        Ngày Thi Đấu 7.(09.03.2003)
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Đà Nẵng : 1-1
sân Thống Nhất : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Thể Công : 1-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Cảng Sài Gòn : 2-1

        Ngày Thi Đấu 8.(16.03.2003)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Bình Định : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Hoàng Anh Gia Lai : 2-3
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thể Công : 3-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Cảng Sài Gòn : 0-0

        Ngày Thi Đấu 9.(23.03.2003)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thể Công : 1-1
sân Long An(LA) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 1-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Bình Định : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Hoàng Anh Gia Lai : 3-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đồng Tháp : 2-0

        Ngày Thi Đấu 10.(30.03.2003)
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 3-3
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Đồng Tháp : 0-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Đà Nẵng : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 3-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Nam Định : 4-0

        Ngày Thi Đấu 11.(08.04.2003)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Gạch Đồng Tâm Long An : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Cảng Sài Gòn : 3-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 2-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Nam Định : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Đà Nẵng : 1-0

        Ngày Thi Đấu 12.(20.04.2003)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Cảng Sài Gòn : 0-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Đà Nẵng : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Nam Định : 0-0
sân Hà Nội(HN) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 0-0
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Đồng Tháp : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0

        Ngày Thi Đấu 13.(27.04.2003)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Gạch Đồng Tâm Long An : 3-3
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Thể Công : 0-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Bình Định : 3-3
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 2-0

        Ngày Thi Đấu 14.(04.05.2003)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đồng Tháp : 1-3
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam :1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Thể Công : 0-3
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Đà Nẵng : 2-0

        Ngày Thi Đấu 15.(10.05.2003)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Bình Định : 2-0
sân Thống Nhất(SG) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 3-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Nam Định : 2-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Gach Đồng Tâm Long An : 1-3
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 4-1

        Ngày Thi Đấu 16.(14.05.2003)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Bình Định : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Hoàng Anh Gia Lai : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Nam Định : 0-0

        Ngày Thi Đấu 17.(18.05.2003)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Thể Công : 0-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 0-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Sông Lam Nghệ An : 0-3
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Đà Nẵng : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 0-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hàng Anh Gia Lai-Cảng Sài Gòn : 2-1

        Ngày Thi Đấu 18.(25.05.2003)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Đồng Tháp : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Nam Định : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Bình Định : 0-2
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Hoàng Anh Gia Lai : 1-3
sân Hà Nội(HN) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 4-1

        Ngày Thi Đấu 19.(01.06.2003)
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Đà Nẵng : 3-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 1-1
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-Đồng Tháp : 2-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Nam Định : 2-3

        Ngày Thi Đấu 20.(08.06.2003)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Cảng Sài Gòn : 0-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Hàng Không Việt Nam-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Nam Định : 1-0
sân Plây Cu(Gia Lai) : Hoàng Anh Gia Lai-CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Đà Nẵng : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 2-0

        Ngày Thi Đấu 21.(15.06.2003)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á-Hoàng Anh Gia Lai : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Bình Định : 1-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng Thể Công : 1-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Cảng Sài Gòn : 3-2
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Gạch Đồng Tâm Long An : 1-0

        Ngày Thi Đấu 22.(22.06.2003)
sân Long An(Long An) : Gạch Đồng Tâm Long An-Thể Công : 6-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-CLBBĐ Hàng Không Việt Nam : 1-4
sân Hà Nội(Hà Nội) : CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu-Bình Định : 1-4
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai : 3-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Đồng Tháp : 3-2

                Xếp hạng sau 22 Ngày Thi Đấu.
1)Hoàng Anh Gia Lai   43pts.(40-26)
2)Gạch Đồng Tâm Long An   40pts.(34-17)
3)Nam Định   36pts.(21-18)
4)Bình Định   35pts.(27-21)
5)Sông Lam Nghệ An   32pts.(25-16)
6)Thể Công   32pts.(28-27)
7)Đồng Tháp   30pts.(28-28)
8)CLBBĐ Hàng Không Việt Nam   29pts.(23-25)
9)CLBBĐ Ngân Hàng Đông Á   28pts.(22-24)
10)Đà Nẵng   27pts.(24-29)
11)Cảng Sài Gòn   19pts.(26-41)
12)CLBBĐ Ngân Hàng Á Châu   11pts.(22-48)
             
               
                Vua phá lưới.
Emeka Achilefu (Nigéria/Nam Định) : 11 bàn


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com05/03/2009