Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

18. Ma Gii 1999-00

Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1999-2000.


        Ngày Thi Đấu 1.(24.10.1999)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Hải Phòng : 1-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Hà Nội : 0-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Khánh Hòa : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Vĩnh Long : 4-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Long An : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Sông Lam Nghệ An : 2-2

        Ngày Thi Đấu 2.(27.10.1999)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Hải Phòng : 1-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Thể Công : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đà Nẵng : 4-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Thừa Thiên Huế : 2-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Lâm Đồng : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Long An : 3-1
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Cảng Sài Gòn : 0-0

        Ngày Thi Đấu 3.(30.10.1999)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Nam Định : 0-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Hà Nội : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Khánh Hòa : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng : 2-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2
sân Long An(Long An) : Long An-Vĩnh Long : 2-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đồng Tháp : 2-3

        Ngày Thi Đấu 4.(03.11.1999)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Sông Lam Nghệ An : 2-3
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Khánh Hòa : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Công An Hà Nội : 1-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Vĩnh Long : 3-1
sân Long An(Long An) : Long An-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đồng Tháp : 1-0

        Ngày Thi Đấu 5.(07.11.1999)
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Thể Công : 1-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Thừa Thiên Huế : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Công An Hải Phòng : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Lâm Đồng : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Long An : 2-1
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-1

        Ngày Thi Đấu 6.(14.11.1999)
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Lâm Đồng : 4-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Long An(Long An) : Long An-Thể Công : 3-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hải Phòng : 2-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Vĩnh Long : 3-0

        Ngày Thi Đấu 7.(28.11.1999)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Khánh Hòa : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thừa Thiên Huế : 4-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Lâm Đồng : 2-1
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Thể Công : 0-0
sân Long An(Long An) : Long An-Nam Định : 1-1
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hải Phòng : 3-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Đà Nẵng : 3-0

        Ngày Thi Đấu 8.(02.12.1999)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Đồng Tháp : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Khánh Hòa : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Long An : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Nam Định : 3-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Hà Nội : 1-2
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Thừa Thiên Huế : 0-0

        Ngày Thi Đấu 9.(08.12.1999)
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Nam Định : 1-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hà Nội : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Đà Nẵng : 1-1
sân Long An(Long An) : Long An-Thừa Thiên Huế : 2-2
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Sông Lam Nghệ An : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Đồng Tháp : 1-0

        Ngày Thi Đấu 10.(15.12.1999)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Lâm Đồng : 2-3
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Vĩnh Long : 3-0
sân Long An(Long An) : Long An-Đà Nẵng : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 1-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-4
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Thừa Thiên Huế : 1-0

        Ngày Thi Đấu 11.(22.12.1999)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Vĩnh Long : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thể Công : 1-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Đà Nẵng : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Nam Định : 1-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hải Phòng : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1
sân Long An(Long An) : Long An-Khánh Hòa : 1-0

        Ngày Thi Đấu 12.(29.12.1999)
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Đồng Tháp : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Long An : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Vĩnh Long : 3-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Nam Định : 4-1
sân Tự Do(Thừ Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Thể Công : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Hải Phòng : 1-0

        Ngày Thi Đấu 13.(08.01.2000)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Đồng Tháp: 3 -1
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Khánh Hòa : 1-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Lâm Đồng : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Nam Định : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thể Công : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Long An : 0-0

        Ngày Thi Đấu 14.(08.03.2000)
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Thể Công : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Nam Định : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Đà Nẵng : 1-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Đồng Tháp: (*)
sân Long An(Long An) : Long An-Lâm Đồng : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 1-1

        Ngày Thi Đấu 15.(12.03.2000)
sân Lạch Tray(Hải Phòng): Công An Hải Phòng-Công An Hà Nội : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội): Thể Công-Nam Định : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng): Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế): Thừa Thiên Huế-Khánh Hòa : 1-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng): Lâm Đồng-Đồng Tháp : 1-0
sân Long An(Long An): Long An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn): Cảng Sài Gòn-Vĩnh Long : (*)

        Ngày Thi Đấu 16.(16.03.2000)
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Hải Phòng : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Thể Công : 0-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 2-2
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Lâm Đồng : 4-3
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Long An : (*)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 2-1

        Ngày Thi Đấu 17.(20.03.2000)
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thể Công : 4-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Nam Định : 2-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Hải Phòng : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Công An Hà Nội : 0-3
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Lâm Đồng : (*)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Long An : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1

        Ngày Thi Đấu 18.(24.03.2000)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Khánh Hòa : 4-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Nam Định : 2-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Hà Nội : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Đà Nẵng : 0-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Cảng Sài Gòn : 0-3
sân Long An(Long An) : Long An-Đồng Tháp : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long : (*)

        Ngày Thi Đấu 19.(29.03.2000)
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Khánh Hòa : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hà Nội : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Long An : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Đồng Tháp : 3-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Nam Định : (*)

        Ngày Thi Đấu 20.(04.04.2000)
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Vĩnh Long : (*)
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Long An : 3-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Lạch Tray(H.Phòng) : Công An Hải Phòng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hà Nội : 2-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Đồng Tháp : 1-0

        Ngày Thi Đấu 21.(09.04.2000)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Thể Công : 0-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hải Phòng : 2-1
sân Long An(Long An) : Long An-Sông Lam Nghệ An : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đà Nẵng : 2-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Lâm Đồng : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Vĩnh Long : (*)

        Ngày Thi Đấu 22.(13.04.2000)
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Lâm Đồng  : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Khánh Hòa : 1-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nãng-Thể Công : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Long An : 2-4
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Vĩnh Long : (*)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hải Phòng : 1-0

        Ngày Thi Đấu 23.(17.04.2000)
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Thể Công : 1-0
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Long An : 4-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa : 5-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đồng Tháp : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Nam Định : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Vĩnh Long : (*)

        Ngày Thi Đấu 24.(21.04.2000)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Vĩnh Long : (*)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Lâm Đồng : 2-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Đồng Tháp : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Long An : 7-1

        Ngày Thi Đấu 25.(26.04.2000)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Khánh Hòa : 5-1
sân Long An(Long An) : Long An-Công An Hà Nội : 3-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Cảng Sài Gòn : 3-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Thừa Thiên Huế : 3-2
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Lâm Đồng : 3-1
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Đà Nẵng-Vĩnh Long : (*)

        Ngày Thi Đấu 26.(07.05.2000)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hà Nội : 2-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Thừa Thiên Huế : 0-2
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Đà Nẵng : 4-2
sân Long An(Long An) : Long An-Công An Hải Phòng : 1-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Vĩnh Long : (*)
sân Hà Nội(Hà Nội) : Thể Công-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 3-2

            Xếp hạng sau 26 Ngày Thi Đấu.
1)Sông Lam Nghệ An   43pts.(35-20)
2)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   42pts.(40-27)
3)Công An Hà Nội   37pts.(25-22)
4)Cảng Sài Gòn   35pts.(38-30)
5)Đồng Tháp  34pts.(27-23)
6)Nam Định   34pts.(23-25)
7)Thừa Thiên Huế   32pts.(30-29)
8)Công An Hải Phòng   31pts.(20-20)
9)Khánh Hòa   31pts.(33-35)
10)Thể Công   30pts.(27-28)
11)Đà Nẵng   27pts.(23-30)
12)Long An   25pts.(27-39)
13)Lâm Đồng   22pts.(22-42)
14)Vĩnh Long   4pts.(7-23)

(*) : Trong trận đấu lượt về ở Ngày Thi Đấu 14 với Đồng Tháp ngày 08.03.2000 , một cầu thủ đội Vĩnh Long đã đuổi đánh trọng tài Trương Thế Toàn. Ban Tổ Chức Giải đã kỷ luật và loại đội Vĩnh Long ra khỏi Giải , giáng đội xuống Hạng A3 !!!. Những kết quả của các trận đấu từ Ngày Thi Đấu 1 đến Ngày Thi Đấu 14 của đội Vĩnh Long không được tính vào kết quả xếp hạng cuối cùng của tất cả các đội bóng khác. Những trận mà Vĩnh Long đã đấu đều bị hủy bỏ hết. Xếp hạng của Vĩnh Long chỉ  cho biết là Vĩnh Long chỉ thi đấu bao nhiêu trận đó mà thôi (13 trận).Còn 13 đội kia,mổi đội đều thi đấu 24 trận mà thôi,thay vì 26 trận.


            Vua phá lưới.
Văn Sỹ Thủy (Sông Lam Nghệ An) : 14 bàn.


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com
02/03/2009