Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

17. Ma Gii 1998

Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1998.

             Ngày Thi Đấu 1.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Hải Phòng : 0-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Bình Định : 2-1
sân Long An(Long An) : Long An-Khánh Hòa : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Bình Dương : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Hải Quan : 3-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Cảng Sài Gòn : 1-1

             Ngày Thi Đấu 2.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Nam Định : 3-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Công An Hà Nội : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Khánh Hòa : 3-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Long An : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Cảng Sài Gòn : 2-6
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Đồng Tháp : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Lâm Đồng : 3-1

             Ngày Thi Đấu 3.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Hải Phòng : 2-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Hà Nội : 2-1
sân Long An(Long An) : Long An-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Bình Dương : 0-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Đồng Tháp : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Lâm Đồng : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 2-2

             Ngày Thi Đấu 4.
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Bình Dương : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Long An(Long An) : Long An-Bình Định : 1-1
sân Lạch Tray(H.Phòng) : Công An Hải Phòng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Nam Định : 2-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Hải Quan : 1-1

             Ngày Thi Đấu 5.
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Nam Định : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Hải Quan : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Khánh Hòa : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Long An : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-2

             Ngày Thi Đấu 6.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Cãng Sài Gòn : 3-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Long An : 4-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Lâm Đồng : 1-3
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Đồng Tháp : 4-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Nam Định : 2-1

             Ngày Thi Đấu 7.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Nam Định : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Long An : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Đồng Tháp : 1-2
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Cảng Sài Gòn : 1-3
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Lâm Đồng : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Bình Dương : 3-0

             Ngày Thi Đấu 8.
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Hải Quan : 0-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Khánh Hòa : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hải Phòng : 1-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Bình Dương : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 1-2
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Bình Định : 2-0
sân Long An(Long An) : Long An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-1

             Ngày Thi Đấu 9.
sân Long An(Long An) : Long An-Hải Quan : 0-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Bình Định : 4-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Công An Hải Phòng : 2-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Hà Nội : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Khánh Hòa : 4-0

             Ngày Thi Đấu 10.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Long An : 2-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Đồng Tháp : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Công An Hà Nội : 0-3
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Sông Lam Nghệ An : 5-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hải Phòng : 3-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Hải Quan : 1-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-2

             Ngày Thi Đấu 11.
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Long An : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hà Nội : 2-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Hải Phòng : 0-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Đồng Tháp : 4-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Bình Dương : 0-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Hải Quan : 0-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0

             Ngày Thi Đấu 12.
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Khánh Hòa : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Bình Định : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Bình Dương : 4-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Nam Định : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Lâm Đồng : 3-0
sân Long An(Long An) : Long An-Cảng Sài Gòn : 1-0

             Ngày Thi Đấu 13.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Bình Định : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Khánh Hòa : 1-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Nam Định : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-2
sân Long An(Long An) : Long An-Lâm Đồng : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 2-2

             Ngày Thi Đấu 14.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Hà Nội : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Nam Định : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Long An : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Đồng Tháp : 2-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Lâm Đồng : 4-1

             Ngày Thi Đấu 15.
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-3
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Hải Phòng : 0-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 2-4
sân Long An(Long An) : Long An Bình Dương : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hãi Quan : 4-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Bình Định : 4-3
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-2

             Ngày Thi Đấu 16.
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Nam Định : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Long An : 4-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Bình Định : 0-3
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Khánh Hòa : 1-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Hải Quan : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0

             Ngày Thi Đấu 17.
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Khánh Hòa : 4-4
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đồng Tháp : 2-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Long An : 0-0
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hải Phòng : 3-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Lâm Đồng : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công An Hà Nội : 0-0

             Ngày Thi Đấu 18.
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Lâm Đồng : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công An Hải Phòng : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Bình Dương : 2-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Bình Định : 1-0
sân Long An(Long An) : Long An-Đồng Tháp : 1-1
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hà Nội : 1-0

             Ngày Thi Đấu 19.
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hải Quan : 2-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Bình Dương : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Khánh Hòa : 0-2
sân Long An(Long An) : Long An-Công An Hải Phòng : 0-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Bình Định : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hà Nội : 2-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-2

             Ngày Thi Đấu 20.
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Hải Quan : 0-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Long An(Long An) : Long An-Công An Hà Nội : 0-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hải Phòng : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Bình Định : 2-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Khánh Hòa : 1-0
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-3

             Ngày Thi Đấu 21.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Đồng Tháp : 0-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Nam Định : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Lâm Đồng : 1-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Long An : 0-0

             Ngày Thi Đấu 22.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Long An : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Nam Định : 0-3
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Bình Dương : 4-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Lâm Đồng : 3-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đồng Tháp : 1-2
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-1

             Ngày Thi Đấu 23.
sân Long An(Long An) : Long An-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Nam Định : 0-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Bình Dương : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Lâm Đồng : 4-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Khánh Hòa : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Bình Định : 2-1

             Ngày Thi Đấu 24.
sân Long An(Long An) : Long An-Nam Định : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Lâm Đồng : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-2
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Bình Định : 5-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa : 3-0

             Ngày Thi Đấu 25.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Công An Hải Phòng : 3-2
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hà Nội : 4-1
sân Gò Đậu(Bình Dương) : Bình Dương-Hải Quan : 0-0
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Sông Lam Nghệ An : 3-2
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Đồng Tháp : 3-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Long An : 3-3

             Ngày Thi Đấu 26.
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Công An Hà Nội : 1-2
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hải Phòng : 1-1
sân Chùa Cuối(Nam Định) : Nam Định-Bình Dương : 5-2
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Hải Quan : 2-2
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Long An : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đồng Tháp : 6-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2

                Xếp hạng sau 22 Ngày Thi Đấu.
1)Câu Lạc Bộ Quân Đội   47pts.(40-20)
2)Công An Hà Nội   45pts.(34-24)
3)Sông Lam Nghệ An   44pts.(44-32)
4)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   44pts.(41-31)
5)Cảng Sài Gòn   38pts.(45-34)
6)Lâm Đồng   38pts.(35-40)
7)Công An Hải Phòng   36pts.(31-30)
8)Đồng Tháp   36pts.(35-36)
9)Khánh Hòa   33pts.(27-30)
10)Nam Định   32pts.(32-29)
11)Hải Quan   30pts.(21-26)
12)Long An   27pts.(17-26)
13)Bình Dương   25pts.(20-39)
14)Bình Định   15pts.(22-47)


            Vua phá lưới.
Nguyễn Văn Dũng (Nam Định) : 17 bàn.


            Vòng Đấu Vớt.
Tại Vòng Đấu Vớt này , đội đứng hạng 11 & 12 của Hạng A1 là Hải Quan & Long An, sẽ thi đấu 2 lượt với đội đứng hạng 2 & 3 của Hạng A2 là Tổng Cục Đường Sắt & Thừa Thiên Huế. 2 đội nào mà dành chiến thắng thì sẽ được thi đấu tại Giải Vô Địch Quốc Gia A1 năm sau. 

sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Thừa Thiên Huế : 2-2

sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Hải Quan : 0-0
Hải Quan bị xuống hạng A2.

sân Long An(Long An) : Long An-Tổng Cục Đường Sắt : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Tổng Cục Đường Sắt-Long An : 2-0 , (pen.6-7)
Long An được ở lại Hạng A1.


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

   28/02/2009