Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

16. Ma Gii 1997

 Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1997.


              Ngày Thi Đấu 1.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Hải Phòng : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hải Quan : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-An Giang : 2-1
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Khánh Hòa : 3-0

              Ngày Thi Đấu 2.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Hà Nội : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Hải Quan : 3-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Đồng Tháp : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Vĩnh Long : 2-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Lâm Đồng : 2-0

              Ngày Thi Đấu 3.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Khánh Hòa : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Lâm Đồng : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Vĩnh Long : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 0-0

              Ngày Thi Đấu 4.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Đồng Tháp : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-An Giang : 5-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Cảng Sài Gòn : 1-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Công An Hà Nội : 1-2
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hải Phòng : 3-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Hải Quan : 2-1

              Ngày Thi Đấu 5.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-An Giang : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hà Nội : 4-1
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Công An Hải Phòng : 2-2
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Hải Quan : 0-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đồng Tháp : 2-1

              Ngày Thi Đấu 6.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Lâm Đồng : 0-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công An Hà Nội : 4-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Khánh Hòa : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Vĩnh Long : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hải Phòng : 3-1

              Ngày Thi Đấu 7.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Khánh Hòa : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Lâm Đồng : 4-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công An Hải Phòng : 3-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Vĩnh Long : 2-0

              Ngày Thi Đấu 8.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Lâm Đồng : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Khánh Hòa : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Hải Quan : 1-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Cảng Sài Gòn : 0-2
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 3-2

              Ngày Thi Đấu 9.
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Khánh Hòa : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Lâm Đồng : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 0-1
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-An Giang : 2-0

              Ngày Thi Đấu 10.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Vĩnh Long : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-An Giang : 4-3
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Đồng Tháp : 4-0

              Ngày Thi Đấu 11.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Đồng Tháp : 3-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-An Giang : 4-2
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Vĩnh Long : 1-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-2

              Ngày Thi Đấu 12.
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Công An Hà Nội : 4-1
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Sông Lam Nghệ An : 0-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Cảng Sài Gòn : 1-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Đồng Tháp : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long : 3-3
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Lâm Đồng : 0-0

              Ngày Thi Đấu 13.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 3-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Khánh Hòa : 1-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Cảng Sài Gòn : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hải Phòng : 3-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-An Giang : 3-0

              Ngày Thi Đấu 14.
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hà Nội : 2-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Hải Phòng : 5-3
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-An Giang : 3-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Đồng Tháp : 2-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Hải Quan : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0

              Ngày Thi Đấu 15.
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Khánh Hòa : 2-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Vĩnh Long : 2-2
sân Lạch Tray(H.Phòng) : Công An Hải Phòng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Lâm Đồng : 2-0

              Ngày Thi Đấu 16.
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 3-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Vĩnh Long : 4-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Khánh Hòa : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Lâm Đồng : 2-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 2-0

              Ngày Thi Đấu 17.
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn :  Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-An Giang : 2-1
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Hải Quan : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Đồng Tháp : 1-1
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 0-1

              Ngày Thi Đấu 18.
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 2-0
sân Lạch Tray(Hải Phòng) : Công An Hải Phòng-Hải Quan : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đồng Tháp : 0-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-An Giang : 1-1

              Ngày Thi Đấu 19.
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Hà Nội : 3-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hải Phòng : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Đồng Tháp : 1-1
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Vĩnh Long : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-An Giang : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0

              Ngày Thi Đấu 20.
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Vĩnh Long : 0-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Hải Phòng : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đồng Tháp : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hà Nội : 2-1
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Hải Quan : 2-1

              Ngày Thi Đấu 21.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Hải Quan : 1-0
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Lâm Đồng : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 2-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Công An Hà Nội : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hải Phòng : 2-0

              Ngày Thi Đấu 22.
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hà Nội : 2-1
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Công An Hải Phòng : 1-2
sân Vĩnh Long(Vĩnh Long) : Vĩnh Long-Khánh Hòa : 0-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Lâm Đồng : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hải Quan : 2-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Cảng Sài Gòn : 0-0

            Xếp hạng sau 22 Ngày Thi Đấu.

1)Cảng Sài Gòn   40pts.(22-15)
2)Sông Lam Nghệ An   36pts.(28-17)
3)Lâm Đồng   35pts.(26-26)
4)Công An Hải Phòng   32pts.(39-37)
5)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   31pts.(37-30)
6)Hải Quan (*)     31pts.(24-21)
7)Công An Hà Nội   31pts.(33-37)
8)Đồng Tháp   30pts.(19-21)
9)Câu Lạc Bộ Quân Đội   29pts.(26-22)
10)Khánh Hòa   28pts.(18-23)
11)An Giang   22pts.(25-40)
12)Vĩnh Long   21pts.(18-26)


            Vua phá lưới.
Lê Huỳnh Đức (Công An Thành Phố Hồ Chí Minh) : 16 bàn


(*) : Nǎm nay , đội Hải Quan bị dính liếu vào nhiều vụ Bán Độ "Dàn Xếp Tỉ Số". Một số cầu thủ, đặc biệt là Trương Vǎn Dưỡng , bị treo giò 2 nǎm. Cho nên nǎm nay và 2 nǎm về sau , lực lượng của đội Hải Quan bị suy yếu nghiêm trọng. Thật là quá đáng tiếc cho đội Hải Quan. Cũng vì tiền mà đành phải Bán Độ.


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com28/02/2009