Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

15. Ma Gii 1996

Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1996.


        Vòng Một.(từ 10.03.1996 đến 15.08.1996)

        Ngày Thi Đấu 1.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 5-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cần Thơ : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Đồng Tháp : 0-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-An Giang : 3-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Cảng Sài Gòn : 1-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Hải Quan : 4-0

        Ngày Thi Đấu 2.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-An Giang : 3-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Cần Thơ : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Đồng Tháp : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 2-1

        Ngày Thi Đấu 3.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hải Quan : 2-1
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Khánh Hòa : 3-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Lâm Đồng : 3-1
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Thừa Thiên Huế : 1-1

        Ngày Thi Đấu 4.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Cần Thơ : 2-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Đồng Tháp : 0-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Hà Nội : 1-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Hải Quan : 1-0

        Ngày Thi Đấu 5.
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Cần Thơ : 3-2
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Khánh Hòa : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đồng Tháp : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Hà Nội : 1-1

        Ngày Thi Đấu 6.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Cần Thơ : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công An Hà Nội : 2-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Cảng Sài Gòn : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa : 6-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Thừa Thiên Huế : 2-0

        Ngày Thi Đấu 7.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 1-0
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Khánh Hòa : 1-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Lâm Đồng : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Hải Quan : 3-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Thừa Thiên Huế : 1-0

        Ngày Thi Đấu 8.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Đồng Tháp : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 3-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Khánh Hòa : 0-0
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-An Giang : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0

        Ngày Thi Đấu 9.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Cần Thơ : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-An Giang : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Lâm Đồng : 2-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Hải Quan : 0-1

        Ngày Thi Đấu 10.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-An Giang : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ : 3-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Lâm Đồng : 2-4

        Ngày Thi Đấu 11.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Khánh Hòa : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Lâm Đồng : 3-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gon-Sông Lam Nghệ An : 0-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 4-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Cần Thơ : 1-1

        Ngày Thi Đấu 12.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Hà Nội : 0-0
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Sông Lam Nghệ An : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Lâm Đồng : 4-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Khánh Hòa : 0-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-2

        Ngày Thi Đấu 13.
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Hà Nội : 1-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Hải Quan : 1-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Thừa Thiên Huế : 1-1
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Lâm Đồng : 0-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Khánh Hòa : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0

        Ngày Thi Đấu 14.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hà Nội : 2-1
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Cảng Sài Gòn : 2-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-An Giang : 1-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Đồng Tháp : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Cần Thơ : 0-0

        Ngày Thi Đấu 15.
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Khánh Hòa : 2-1
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-An Giang : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Lâm Đồng : 3-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Sông Lam Nghệ An : 0-2

        Ngày Thi Đấu 16.
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Lâm Đồng : 4-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-An Giang : 2-1
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Hải Quan : 0-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Thừa Thiên Huế : 2-3

        Ngày Thi Đấu 17.
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-2
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đồng Tháp : 2-0
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Hải Quan : 3-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Lâm Đồng : 0-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Thành Phố Hố Chí Minh : 1-0
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-An Giang : 1-1

        Ngày Thi Đấu 18.
sân Hà Nội(Hà Nội) : Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Cần Thơ : 1-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Đồng Tháp : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-An Giang : 6-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Sông Lam Nghệ An : 3-2

        Ngày Thi Đấu 19.
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Hà Nội : 3-1
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Cảng Sài Gòn : 1-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Lâm Đồng : 2-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Cần Thơ : 1-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Hải Quan : 1-1
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 4-2

        Ngày Thi Đấu 20.
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Công An Hà Nội : 3-3
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Đồng Tháp : 2-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Sông Lam Nghệ An : 2-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Khánh Hòa : 1-1

        Ngày Thi Đấu 21.
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Công An Hà Nội : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Đồng Tháp : 1-0
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Hải Quan : 2-1
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Khánh Hòa : 3-3
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Thừa Thiên Huế : 1-0

        Ngày Thi Đấu 22.
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Hà Nội : 3-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Hải Quan : 2-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thừa Thiên Huế : 9-4
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Cảng Sài Gòn : 0-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-An Giang : 2-3
sân Cần Thơ(Cần Thơ) : Cần Thơ-Đồng Tháp : 2-2

        Xếp hạng sau 22 ngày thi đấu.
1)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   38pts.(48-25)
2)Đồng Tháp   37pts.(27-21)
3)Sông Lam Nghệ An   36pts.(29-23)
4)Lâm Đồng   34pts.(31-29)
5)An Giang   34pts.(30-30)
6)Khánh Hòa   32pts.(20-22)
7)Cảng Sài Gòn   30pts.(19-19)
8)Hải Quan   30pts.(26-33)
9)Công An Hà Nội   27pts.(27-23)
10)Câu Lạc Bộ Quân Đội   26pts.(18-29)
11)Cần Thơ   18pts.(19-27)
12)Thừa Thiên Huế   18pts.(20-33)
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh  &  Đồng Tháp  &  Sông Lam Nghệ An  &  Lâm Đồng  & An Giang Khánh Hòa được vào Vòng Hai.
             


        Vòng Hai.(từ 01.09.1996 đến 25.09.1996)

            Bảng A.
sân Vinh(Nghệ An): Sông Lam Nghệ An-An Giang : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-An Giang : 1-0
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 2-0
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Sông Lam Nghệ An : 1-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-6
sân Vinh(Nghệ An):  Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-2

              Xếp hạng của Bảng A.
1)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   9pts.(11-7)
2)Sông Lam Nghệ An   7pts.(7-6)
3)An Giang   1pts.(5-10)
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh được vào Chung Kết.
Sông Lam Nghệ An được tranh Hạng Ba và Hạng Tư.

            Bảng B.
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Đồng Tháp : 1-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Lâm Đồng : 3-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Lâm Đồng : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Khánh Hòa : 1-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Khánh Hòa : 3-1
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Đồng Tháp : 1-2

               Xếp hạng cuả Bảng B.      
1)Đồng Tháp   8pts.(5-3)
2)Lâm Đồng   4pts.(6-7)
3)Khánh Hòa   4pts.(5-6)
Đồng Tháp được vào Chung Kết  và  Lâm Đồng được tranh Hạng Ba và Hạng Tư.


            Tranh Hạng Ba & Hạng Tư.(06.10.1996)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Sông Lam Nghệ An-Lâm Đồng : 0-0 , (pen.4-3)


            Chung Kết.(06.10.1996)
sân Chi Lăng(Đà Nẵng) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đồng Tháp : 1-3
Đồng Tháp vô địch Việt Nam 1996.


            Vua phá lưới.
Lê Huỳnh Đức (Công An Thành Phố Hồ Chí Minh) : 30 bàn.


      Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Địch Toàn Quốc A1 1996.
1)Đồng Tháp
2)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
3)Sông Lam Nghệ An
4)Lâm Đồng
5)Khánh Hòa
6)An Giang
7)Cảng Sài Gòn (**)
8)Hải Quan
9)Công An Hà Nội
10)Câu Lạc Bộ Quân Đội
11)Cần Thơ
12)Thừa Thiên Huế

(**) : Do nhiều vụ "Bán Độ" cuả năm 1995, 3 cầu thủ của đội Cảng Sài Gòn là : Hồ Văn Tam & Hà Vương Ngầu Nại & Nguyễn Văn Hòa không được Ban Tổ Chức cho phép đăng ký tham dự Giải Vô Địch Bóng Đá Toàn Quốc A1 năm nay.Cộng thêm vào đó là 2 cầu thủ Nguyễn Văn Phụng & Phan Huy Khải cũng không được tham dự Giải.Vậy thì năm nay,CSG vắng đến 5 cầu thủ chánh!!!


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com27/02/2009