Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

14. Ma Gii 1995


Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1995.
 
           Vòng Một.(từ 05.03.1995 đến 07.05.1995)

                       Bảng A.

              Ngày Thi Đấu 1.
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Đồng Tháp : 0-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Sông Bé : 0-0
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0

              Ngày Thi Đấu 2.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Bé : 5-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Khánh Hòa : 1-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Đồng Tháp : 0-3

              Ngày Thi Đấu 3.
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 3-3
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Bình Định : 1-1
sân Thủ Dầu Một(Sông Bé) : Sông Bé-Khánh Hòa : 3-2

               Ngày Thi Đấu 4.
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Sông Lam Nghệ An : 3-2

               Ngày Thi Đấu 5.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Khánh Hòa : 1-2
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Sông Bé : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2

               Ngày Thi Đấu 6.
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Bình Định : 0-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Sông Bé : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-2

               Ngày Thi Đấu 7.
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
sân Thủ Dầu Một(Sông Bé) : Sông Bé-Sông Lam Nghệ An : 0-0
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Khánh Hòa : 2-1

               Ngày Thi Đấu 8.
sân Thủ Dầu Một(Sông Bé) : Sông Bé-Bình Định : 5-1
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Sông Lam Nghệ An : 1-1

               Ngày Thi Đấu 9.
sân Thủ Dầu Một(Sông Bé) : Sông Bé-Đồng Tháp : 2-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 3-0

               Ngày Thi Đấu 10.
sân Thủ Dầu Một(Sông Bé) : Sông Bé-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Bình Định : 1-0
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Sông Lam Nghệ An : 1-1

               Ngày Thi Đấu 11.
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Bình Định : 2-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Sông Bé : 4-1
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Đồng Tháp : 2-1

               Ngày Thi Đấu 12.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố-Khánh Hòa : 2-2
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Đồng Tháp : 1-0
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-Bình Định : 2-1

               Ngày Thi Đấu 13.
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Khánh Hòa : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đồng Tháp : 2-1
sân Thủ Dầu Một(Sông Bé) : Sông Bé-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-1

               Ngày Thi Đấu 14.
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Sông Bé : 1-0
sân Cột Cờ(Hà Nội) : Câu Lạc Bộ Quân Đội-Sông Lam Nghệ An : 0-1
sân Quy Nhơn(Bình Định) : Bình Định-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-3

                   Xếp hạng của Bảng A.
1)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   15pts.(23-14)  
2)Khánh Hòa   15pts.(15-11)
3)Đồng Tháp   13pts.(14-12)
4)Sông Lam Nghệ An   13pts.(18-17)
5)Sông Bé   11pts.(13-17)
6)Bình Định   9pts.(10-19)
7)Câu Lạc Bộ Quân Đội   8pts.(10-13)
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh  &  Khánh Hòa  &  Đồng Tháp  &  Sông Lam Nghệ An  được vào Vòng Hai.
Sông Bé  &  Bình Định  &  Câu Lạc Bộ Quân Đội phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.

                              Bảng B.

               Ngày Thi Đấu 1.
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-An Giang : 2-2
sân Chi Lăng(Q.N. Đà Nẵng) : Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Long An : 3-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Hải Quan : 1-0

               Ngày Thi Đấu 2.
sân Chi Lăng(Q.N. Đà Nẵng) : Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-An Giang : 1-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Lâm Đồng : 1-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Long An : 1-0

               Ngày Thi Đấu 3.
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Hải Quan : 1-2
sân Long An(Long An) : Long An-Lâm Đồng : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 1-0

               Ngày Thi Đấu 4.
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Hải Quan : 5-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Lâm Đồng : 1-0
sân Chi Lăng(QNĐN) : Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế : 1-1

               Ngày Thi Đấu 5.
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Long An : 1-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Lâm Đồng : 0-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Cảng Sài Gòn : 1-1

               Ngày Thi Đấu 6.
sân Long An(Long An) : Long An-Hải Quan :1-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-An Giang : 0-0 (BTC biết được là CSG bán độ)

               Ngày Thi Đấu 7.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 2-0
sân Long An(Long An) : Long An-Thừa Thiên Huế : 0-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Lâm Đồng : 1-0

               Ngày Thi Đấu 8.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Cảng Sài Gòn : 1-1 (BTC biết được là CSG bán độ)
sân Long An(Long An) : Long An-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Thừa Thiên Huế : 2-0

               Ngày Thi Đấu 9.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Thừa Thiên Huế : 1-0
sân Long An(Long An) : Long An-An Giang : 2-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Hải Quan : 1-1

               Ngày Thi Đấu 10.
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Long An : 2-1
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Thừa Thiên Huế : 2-2
sân Chi Lăng(QNĐN) : Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 1-1

               Ngày Thi Đấu 11.
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-An Giang : 1-2
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Cảng Sài Gòn : 3-3
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 2-0

               Ngày Thi Đấu 12.
sân Chi Lăng(QN Đà Nẵng) : Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Lâm Đồng : 0-0
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Hải Quan-Long An : 1-2
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Cảng Sài Gòn : 2-1 (BTC biết được là CSG bán độ)

               Ngày Thi Đấu 13.
sân Chi Lăng(Q.N. Đà Nẵng) : Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Hải Quan : 1-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Long An : 1-0
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-An Giang : 2-0

               Ngày Thi Đấu 14.
sân Long An(Long An) : Long An-Cảng Sài Gòn : 0-1
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 3-2
sân Đà Lạt(Lâm Đồng) : Lâm Đồng-Thừa Thiên Huế : 0-0

                    Xếp hạng của Bảng B.(**)
1)An Giang   18pts.(20-11)
2)Cảng Sài Gòn   17pts.(13-8)
3)Lâm Đồng   13pts.(13-10)
4)Thừa Thiên Huế   12pts.(13-12)
5)Hải Quan   9pts.(12-19)
6)Long An   8pts.(8-14)
7)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng   7pts.(12-17)
An Giang  &  Cảng Sài Gòn  &  Lâm Đồng  &  Thừa Thiên Huế được vào Vòng Hai.
Hải Quan  &  Long An  &  Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.

(**) : Ban Tổ Chức đã nghi ngờ là một số trận đấu của đội Cảng Sài Gòn tại Bảng B này đã bị CSG "Bán Độ" , cho nên BTC phạt đội Cảng Sài Gòn 2 triệu đồng và đình chỉ thi đấu hai cầu thủ Nguyễn Văn Phụng & Phan Huy Khải từ Vòng Hai trở đi.
    

                Vòng Hai.(từ 14.05.1995 đến 31.05.1995)
Vòng Hai , các đội thi đấu theo quy định không có trận hòa để chọn ra 2 đội vào trận Chung Kết. Đội nào thua 2 trận sẽ bị loại ngay.

               Ngày Thi Đấu 1.
sân Vinh(Nghệ An) : Sông Lam Nghệ An-An Giang : 1-1 , (pen.5-4)
sân Cao Lãnh(Đồng Tháp) : Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 1-1 , (pen.3-4)
sân Thống Nhất(SG) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Lâm Đồng : 2-2 , (pen.4-2)
sân Nha Trang(Khánh Hòa) : Khánh Hòa-Thừa Thiên Huế : 2-1

               Ngày Thi Đấu 2.
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Đồng Tháp : 3-2
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 1-1 , (pen.5-3)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa : 3-2
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Lâm Đồng : 2-0

               Ngày Thi Đấu 3.
sân Long Xuyên(An Giang) : An Giang-Sông Lam Nghệ An : 4-1
sân Tự Do(Thừa Thiên Huế) : Thừa Thiên Huế-Khánh Hòa : 3-3 , pen.4-2)
Lâm Đồng & Đồng Tháp đã bị loại vì đã thua 2 trận .
Cảng Sài Gòn & Công An Thành Phố Hồ Chí Minh khỏi đá.

               Ngày Thi Đấu 4.
Sau khi kết thúc Ngày Thi Đấu 3 , Ban Tổ Chức biết được là đội Cảng Sài Gòn và vài đội khác đã "Bán Độ" lẩn nhau , cho nên Ban Tổ Chức đã chọn 2 đội trong sạch nhất của Mùa Giải năm nay là Thừa Thiên Huế và Công An Thành Phố Hồ Chí Minh để thi đấu trận Chung Kết. Còn đội Cảng Sài Gòn thì được BTC xếp hạng 3. Tại vì năm nay , đội Cảng Sài Gòn đá rất là hay và trên chân cã các đội khác , cho nên mới "Bán Độ" để lấy tiền. Nếu không có vụ "Bán Độ" thì đội Cảng Sài Gòn đã vô địch chắc chắn luôn rồi. Thật là đáng tiếc. Quá tiếc.


                 Chung Kết.(07.06.1995)
sân Thống Nhất(Sài Gòn) : Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thừa Thiên Huế : 3-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh vô địch Việt Nam 1995.

 
 

         Tranh Xuống Hạng giữa 6 đội đứng chót 2 bảng của Vòng Một.
(tất cả các trận đều thi đấu trên sân Tự Do[Thừa Thiên Huế] từ 21.05 đến 07.06)

                        Ngày Thi Đấu 1.
Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-2 , (pen.3-4)
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Sông Bé : 2 đội này không thèm ra sân thi đấu !!!
Long An-Bình Định : 2 đội này cũng không thèm ra sân thi đấu !!!

Sông Bé  &  Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng  &  Bình Định  &  Long An  & Hải Quan  &  Câu Lạc Bộ Quân Đội phải thi đấu để xác định 4 đội xuống Hạng A2. Tuy nhiên, 5 đội bóng (trừ đội Hải Quan) gửi đơn không thi đấu để yêu cầu Ban Tổ Chức điều tra và xử lý những vụ Bán Độ. 2 trận đầu tiên vào ngày 21.05.1995 đều bị huỷ vì không có đội thi đấu. Còn Câu Lạc Bộ Quân Đội tiếp tục khiếu nại và không chịu thi đấu trận thứ 3 với Hải Quan vào ngày 24.05.1995 . Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Câu Lạc Bộ Quân Đội đã quyết định cử người từ Hà Nội vào thay thế trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển và ban huấn luyện đồng thời ra lệnh bắt các cầu thủ phải thi đấu. Do đó, trận thứ 3 đã diễn ra đúng lịch. Ban Tổ Chức Giải và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam quyết định cả 4 đội từ chối thi đấu phải xuống hạng A2. Vậy thì 2 đội Hải Quan  &  Câu Lạc Bộ Quân Đội sẽ được ở lại Hạng A1.


                       Vua phá lưới.
 Trần Minh Chiến (Công An Thành Phố Hồ Chí Minh) : 14 bàn.

 

       Xếp hạng chung cuộc cuã Giải Vô Địch Toàn Quốc A1 1995. (*)
1)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
2)Thừa Thiên Huế
3)Cảng Sài Gòn (**)
4)An Giang
5)Sông Lam Nghệ An
6)Khánh Hòa
7)Đồng Tháp
8)Lâm Đồng
9)Hải Quan
10)Câu Lạc Bộ Quân Đội
11)Sông Bé
12)Long An
13)Bình Định
14)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng
 
(*) : Thật ra , những người hâm mộ phải biết là , từ 1980 đến 1995 , các đội Vô Địch hoạc Hạng Nhì hoạc Hạng Ba đều không có tiền thưởng , tại vì từ 1980 đến 1995 , các Giải Vô Địch A1 Toàn Quốc không phải là Giải Chuyên Nghiệp , cho nên mới không có tiền bạc gì hết đó , vì vậy mà đội Cảng Sài Gòn và vài đội khác đành phãi "Bán Độ" mới có tiền !!!
 (**) : Đội Cảng Sài Gòn coi cái chức Vô Địch A1 Quốc Gia không ra cái gì hết !!! Thật là đáng tiếc !!!! Thà là "Bán Độ" để lấy tiền xài còn hơn là "Vô Địch" mà không có tiền , đó là ý nghĩ của đội Cảng Sài Gòn !!!!
 
 Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com

 26/02/2009