Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

13. Ma Gii 1993-94


Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1993-94.
 
                Vòng Một.(từ 05.12.1993 đến 08.02.1994)

                    Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.
Đồng Tháp-An Giang : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Long An : 2-1
Hải Quan-Lâm Đồng : 4-0
Công An Hải Phòng-Công An Thanh Hóa : 1-0

            Ngày Thi Đấu 2.
Đồng Tháp-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
An Giang-Lâm Đồng : 3-0
Long An-Công An Hải Phòng : 1-0
Hải Quan-Công An Thanh Hóa : 0-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Lâm Đồng-Đồng Tháp : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Hải Phòng : 1-1
An Giang-Công An Thanh Hóa : 3-1
Long An-Hải Quan : 4-0

            Ngày Thi Đấu 4.
Đồng Tháp-Công An Hải Phòng : 0-0
Lâm Đồng-Công An Thanh Hóa : 3-2
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Hải Quan : 1-2
Long An-An Giang : 3-2

            Ngày Thi Đấu 5.
Đồng Tháp-Hải Quan : 1-2
Công An Thanh Hóa-Long An : 0-2
Công An Hải Phòng-An Giang : 0-1
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Lâm Đồng : 0-0

            Ngày Thi Đấu 6.
Đồng Tháp-Long An : 1-0
Hải Quan-An Giang : 3-1
Công An Thanh Hóa-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-2
Lâm Đồng-Công An Hải Phòng : 1-1

            Ngày Thi Đấu 7.
Đồng Tháp-Công An Thanh Hóa : 3-1
Công An Hải Phòng-Hải Quan : 2-2
Lâm Đồng-Long An : 3-1
Câu Lạc Bộ Quân Đội-An Giang : 2-1

                 Xếp hạng của Bảng A.
1)Hải Quan   10pts.(13-9)
2)Đồng Tháp   9pts.(8-5)  
3)Long An   8pts.(12-8)    
4)Câu Lạc Bộ Quân Đội   8pts.(8-7) 
5)Lâm Đồng   8pts.(8-11)     
6)An Giang   8pts.(12-11)
7)Công An Hải Phòng   6pts.(5-6)
8)Công An Thanh Hóa   1pts.(5-14)
Hải Quan  &  Đồng Tháp  &  Long An  &  Câu Lạc Bộ Quân Đội được vào Vòng Hai.
 
                 Bảng B.

            Ngày Thi Đấu 1.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 0-0
Sông Bé-Bình Định : 2-3
Tổng Cục Đường Sắt-Tiền Giang : 1-1
Sông Lam Nghệ An-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 2-1

            Ngày Thi Đấu 2.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Bình Định : 3-1
Cảng Sài Gòn-Tiền Giang : 3-0
Sông Bé-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 1-2
Tổng Cục Đường Sắt-Sông Lam Nghệ An : 1-1

            Ngày Thi Đấu 3.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Tiền Giang : 1-0
Bình Định-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 2-1
Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ An : 0-1
Sông Bé-Tổng Cục Đường Sắt : 2-1

            Ngày Thi Đấu 4.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 1-3
Tiền Giang-Sông Lam Nghệ An : 0-0
Bình Định-Tổng Cục Đường Sắt : 2-1
Cảng Sài Gòn-Sông Bé : 0-0

            Ngày Thi Đấu 5.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Tổng Cục Đường Sắt : 2-1
Sông Lam Nghệ An-Sông Bé : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 0-2
Tiền Giang-Bình Định : 1-1

            Ngày Thi Đấu 6.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 2-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Tổng Cục Đường Sắt : 3-1
Sông Bé-Tiền Giang : 2-1
Cảng Sài Gòn-Bình Định : 3-2

            Ngày Thi Đấu 7.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Bé : 2-2
Cảng Sài Gòn-Tổng Cục Đường Sắt : 2-1
Sông Lam Nghệ An-Bình Định : 2-2
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Tiền Giang : 2-1

               Xếp hạng của Bảng B.
1)Cảng Sài Gòn   10pts.(10-4)
2)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   10pts.(11-7)  
3)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng   8pts.(12-10)
4)Bình Định   8pts.(13-13)
5)Sông Lam Nghệ An   8pts.(6-6)
6)Sông Bé   7pts.(9-9)
7)Tiền Giang   3pts.(4-10)
8)

Tổng Cục Đường Sắt   2pts.(7-13)
Cảng Sài Gòn  &  Công An Thành Phố Hồ Chí Minh  &  Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng  Bình Định được vào Vòng Hai.

 

           Vòng Hai.(từ 01.04.1994 đến 30.04.1994)

                  Bảng 1.

            Ngày Thi Đấu 1.
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Bình Định : 0-1
Long An-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0

            Ngày Thi Đấu 2.
Bình Định-Long An : 1-1
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Bình Định : 3-0
Long An-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 3-2

                Xếp hạng của Bảng 1.
1)Long An   5pts.(5-3)
2)Câu Lạc Bộ Quân Đội   3pts.(3-1) 
3)Bình Định   3pts.(2-4)
4)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng   1pts.(2-4)
Long An   Câu Lạc Bộ Quân Đội được vào Bán Kết.
 
                Bảng 2.

            Ngày Thi Đấu 1.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 0-1
Đồng Tháp-Hải Quan : 0-2

            Ngày Thi Đấu 2.
Cảng Sài Gòn-Hải Quan : 2-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Đồng Tháp : 1-1

            Ngày Thi Đấu 3.
Hải Quan-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-4
Đồng Tháp-Cảng Sài Gòn : 0-1

               Xếp hạng của Bảng 2.
1)Cảng Sài Gòn   6pts.(4-0)  
2)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   3pts.(5-4)  
3)Hải Quan   2pts.(4-6)
4)Đồng Tháp   1pts.(1-4)
Cảng Sài GònCông An Thành Phố Hồ Chí Minh được vào Bán Kết.

 

               Bán Kết.(10.05.1994)
Long An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-3
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh được vào Chung Kết.
 
Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
Cảng Sài Gòn được vào Chung Kết.

 

                 Chung Kết.(19.05.1994)
Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-0
Cảng Sài Gòn vô địch Việt Nam 1993-94.


                Vua phá lưới.
Bùi Sỹ Thành (Long An)  :  12 bàn.
Nguyễn Công Long (Bình Định)  :  12 bàn.

 

       Xếp hạng chung cuộc cuã Giải Vô Địch Quốc Gia A1 1993-94.
 1)Cảng Sài Gòn
2)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
3)Câu Lạc Bộ Quân Đội
4)Long An
5)Hải Quan
6)Bình Định
7)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng
8)Đồng Tháp
9)Lâm Đồng
10)Sông Lam Nghệ An
11)An Giang
12)Sông Bé
13)Công An Hải Phòng
14)Tiền Giang
15)Tổng Cục Đường Sắt
16)Công An Thanh Hóa
 

Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com26/02/2009