Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

12. Ma Gii 1992


Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1992.
                                        
       Vòng Một.(từ 29.03.1992 đến 26.04.1992)

                  Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.
-
-
-
-
 
          
Ngày Thi Đấu 2.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 3.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 4.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 5.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 6.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 7.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 8.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 9.

-
-
-
-

               Xếp hạng của Bảng A.
1)Công An Hải Phòng   12pts.(10-4)           
2)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   11pts.(13-7) 
3)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng   11pts.(12-7) 
4)Đồng Tháp   9pts.(7-4)    
5)An Giang
6)Bình Định
7)Long An
8)Dệt Nam Định
9)Quân Khu 5
Công An Hải Phòng  &  Công An Thành Phố Hồ Chí Minh  &  Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng  & Đồng Tháp được vào Vòng Hai.
 
                  Bảng B.

            Ngày Thi Đấu 1.
-
-
-
-
 
         
Ngày Thi Đấu 2.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 3.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 4.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 5.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 6.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 7.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 8.

-
-
-
-

           
Ngày Thi Đấu 9.

-
-
-
-

              
Xếp hạng của Bảng B.

1)Hải Quan   11pts.(10-6)         
2)Câu Lạc Bộ Quân Đội   9pts.(10-5)  
3)Tiền Giang   9pts.(6-4)  
4)Sông Lam Nghệ An   9pts.(5-4)  
5)Cảng Sài Gòn   8pts.(8-6)
6)Tổng Cục Đường Sắt
7)Lâm Đồng
8)Công An Hà Nội
9)Khánh Hòa
Hải Quan  &  Câu Lạc Bộ Quân Đội  &  Tiền Giang  &  Sông Lam Nghệ An được vào Vòng Hai.

 

            Vòng Hai.(01.05.1992 và 06.05.1992)
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Hải Quan : 2-0
Hải Quan-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng được vào Bán Kết.
 
Sông Lam Nghệ An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An : 0-0 , (pen.3-4)
Sông Lam Nghệ An được vào Bán Kết.
 
Công An Hải Phòng-Tiền Giang : 2-1
Tiền Giang-Công An Hải Phòng : 1-2
Công An Hải Phòng được vào Bán Kết.
 

Câu Lạc Bộ Quân Đội-Đồng Tháp : 4-0
Đồng Tháp-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Đội được vào Bán Kết.

 

             Vòng Bán Kết.(10.05.1992)
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An : 2-1
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng được vào Chung Kết.
 
Công An Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-1
Công An Hải Phòng được vào Chung Kết

 

               Chung Kết.(14.05.1992)
Công An Hải Phòng-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-2
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng vô địch Việt Nam 1992.

 

                Vua phá lưới.
Trần Minh Toàn (Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng) : 6 bàn

 

       Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Địch Toàn Quốc A1 1992.
1)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng
2)Công An Hải Phòng
3)Câu Lạc Bộ Quân Đội
4)Sông Lam Nghệ An
5)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
6)Hải Quan
7)Đồng Tháp
8)Tiền Giang
9)Cảng Sài Gòn
10)An Giang
11)Tổng Cục Đường Sắt
12)Bình Định
13)Lâm Đồng
14)Long An
15)Công An Hà Nội
16)Dệt Nam Định
17)Khánh Hòa
18)Quân Khu 5
19)Điện Lực Hải Phòng (không tham dự)
 

Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com26/02/2009