Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

11. Ma Gii 1991


Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1991.


            Vòng Một.(từ 07.04.1991 đến  07.05.1991)

                Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.
An Giang-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
Công An Hải Phòng-Thanh Niên Hà Nội : 2-1
Bình Định-Long An : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 2
.

Công An Hải Phòng-Bình Định : 0-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Thanh Niên Hà Nội : 0-0
An Giang-Long An : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 3.

Công An Hải Phòng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-1
An Giang-Bình Định : 0-0
Long An-Thanh Niên Hà Nội : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công An Hải Phòng-An Giang : 1-0
Thanh Niên Hà Nội-Bình Định : 0-2
Long An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 5.

Công An Hải Phòng-Long An : 0-0
Thanh Niên Hà Nội-An Giang : 0-1
Bình Định-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-2

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-An Giang : 1-2
Thanh Niên Hà Nội-Công An Hải Phòng : 0-2
Long An-Bình Định : 0-2

           
Ngày Thi Đấu 7.

Bình Định-Công An Hải Phòng : 0-0
Thanh Niên Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-3
Long An-An Giang : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 8.

Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hải Phòng : 2-1
Bình Định-An Giang : 0-1
Thanh Niên Hà Nội-Long An : 1-2

           
Ngày Thi Đấu 9.

An Giang-Công An Hải Phòng : 0-0
Bình Định-Thanh Niên Hà Nội : 0-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Long An : 2-2

           
Ngày Thi Đấu 10.

Long An-Công An Hải Phòng : 1-1
An Giang-Thanh Niên Hà Nội : 0-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Bình Định : 2-1

              
Xếp hạng của Bảng A.

1)Công An Hải Phòng   13pts.(9-5)     
2)An Giang   13pts.(5-2)   
3)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   12pts.(14-10)      
4)Bình Định   9pts.(6-6)
5)Long An   9pts.(8-10)
6)Thanh Niên Hà Nội   4pts.(5-14)
Công An Hải Phòng  &  An Giang  &  Công An Thành Phố Hồ Chí Minh được vào vòng Tứ Kết.
Thanh Niên Hà Nội  &  Long An phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.
                       
                Bảng B.             

            Ngày Thi Đấu 1.                         
Công An Hà Nội-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 0-0
Tiền Giang-Lâm Đồng : 1-0
Cảng Sài Gòn-Điện Lực Hải Phòng : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công An Hà Nội-Tổng Cục Đường Sắt : 1-1
Tiền Giang-Điện Lực Hải Phòng : 0-2
Lâm Đồng-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 3.

Tiền Giang-Cảng Sài Gòn : 0-1
Lâm Đồng-Tổng Cục Đường Sắt : 2-1
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Điện Lực Hải Phòng : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 4
.

Lâm Đồng-Công An Hà Nội : 1-2
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Cảng Sài Gòn : 1-1
Điện Lực Hải Phòng-Tổng Cục Đường Sắt : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 5.

Sông Lam Nghệ Tĩnh-Tiền Giang : 1-1
Điện Lực Hải Phòng-Công An Hà Nội : 0-0
Cảng Sài Gòn-Tổng Cục Đường Sắt : 3-0

           
Ngày Thi Đấu 6
.

Điện Lực Hải Phòng-Lâm Đồng : 1-1
Tổng Cục Đường Sắt-Tiền Giang : 0-1
Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Tổng Cục Đường Sắt-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-0
Cảng Sài Gòn-Lâm Đồng : 1-0
Công An Hà Nội-Tiền Giang : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 8.

Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công An Hà Nội : 0-1
Lâm Đồng-Tiền Giang : 0-2
Điện Lực Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 9
.

Tổng Cục Đường Sắt-Công An Hà Nội : 2-2
Điện Lực Hải Phòng-Tiền Giang : 0-1
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Lâm Đồng : 1-2

           
Ngày Thi Đấu 10.

Cảng Sài Gòn-Tiền Giang : 4-2
Tổng Cục Đường Sắt-Lâm Đồng : 2-1
Điện Lực Hải Phòng-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 11.

Công An Hà Nội-Lâm Đồng : 1-1
Cảng Sài Gòn-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 0-2
Tổng Cục Đường Sắt-Điện Lực Hải Phòng : 1-2

           
Ngày Thi Đấu 12.

Tiền Giang-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 2-0
Công An Hà Nội-Điện Lực Hải Phòng : 0-1
Tổng Cục Đường Sắt-Cảng Sài Gòn : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 13
.

Lâm Đồng-Điện Lực Hải Phòng : 1-0
Tiền Giang-Tổng Cục Đường Sắt : 0-1
Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 1-3

           
Ngày Thi Đấu 14.

Sông Lam Nghệ Tĩnh-Tổng Cục Đường Sắt : 0-0
Lâm Đồng-Cảng Sài Gòn : 1-4
Tiền Giang-Công An Hà Nội : 0-1

             
Xếp hạng của Bảng B.

1)Cảng Sài Gòn   19pts.(21-9)   
2)Điện Lực Hải Phòng   13pts.(8-6) 
3)Tiền Giang   12pts.(11-11)     
4)Công An Hà Nội   12pts.(10-11)
5)Tổng Cục Đường Sắt   11pts.(10-13)
6)Lâm Đồng   9pts.(10-16)
7)Sông Lam Nghệ Tĩnh   8pts.(5-9)
Cảng Sài Gòn  &  Điện Lực Hải Phòng  &  Tiền Giang được vào vòng Tứ Kết.
Lâm Đồng  &  Sông Lam Nghệ Tĩnh phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.
 
                 Bảng C.

            Ngày Thi Đấu 1.
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công Nhân Quảng Ninh : 3-2
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Đồng Tháp : 0-0
Hải Quan-Công An Thanh Hóa : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 2
.

Công Nhân Quảng Ninh-Đồng Tháp : 0-0
Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-0
Công An Thanh Hóa-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 3
.

Hải Quan-Công Nhân Quảng Ninh : 3-3
Công An Thanh Hóa-Đồng Tháp : 1-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-1

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Quảng Ninh-Công An Thanh Hóa : 0-0
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Đồng Tháp : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Hải Quan : 4-1

           
Ngày Thi Đấu 5
.

Công Nhân Quảng Ninh-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-1
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Thanh Hóa : 1-1
Hải Quan-Đồng Tháp : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công Nhân Quảng Ninh-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-1
Đồng Tháp-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 1-0
Công An Thanh Hóa-Hải Quan : 1-4

           
Ngày Thi Đấu 7
.

Đồng Tháp-Công Nhân Quảng Ninh : 0-0
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Hải Quan : 1-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Công An Thanh Hóa : 3-0

           
Ngày Thi Đấu 8
.

Công Nhân Quảng Ninh-Hải Quan : 0-2
Đồng Tháp-Công An Thanh Hóa : 4-1
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-2

           
Ngày Thi Đấu 9
.

Công An Thanh Hóa-Công Nhân Quảng Ninh : 0-1
Đồng Tháp-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 1-1
Hải Quan-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-0

           
Ngày Thi Đấu 10
.

Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Công Nhân Quảng Ninh : 0-1
Công An Thanh Hóa-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-3
Đồng Tháp-Hải Quan : 1-1

             
Xếp hạng của Bảng C.

1)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng   13pts.(12-4)  
2)Hải Quan   13pts.(15-11)   
3)Câu Lạc Bộ Quân Đội   11pts.(11-9)
4)Đồng Tháp   10pts.(7-5)
5)Công Nhân Quảng Ninh   9pts.(8-10)
6)Công An Thanh Hóa   4pts.(5-19)
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng  &  Hải Quan được vào vòng Tứ Kết.
Công Nhân Quảng Ninh  &  Công An Thanh Hóa phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.


          Vòng Tứ Kết.(20.05.1991 và 27.05.1991)
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Tiền Giang : 2-0
Tiền Giang-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-4
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng được vào Bán Kết.
 
Công An Hải Phòng-Điện Lực Hải Phòng : 1-0
Điện Lực Hải Phòng-Công An Hải Phòng : 1-2
Công An Hải Phòng được vào Bán Kết.
 
An Giang-Hải Quan : 2-1
Hải Quan-An Giang : 2-0
Hải Quan được vào Bán Kết.
 
Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 0-0
Cảng Sài Gòn được vào Bán Kết.


            Vòng Bán Kết.(02.06.1991)
Công An Hải Phòng-Hải Quan : 2-2 , (pen.8-9)
Hải Quan được vào Chung Kết.
 
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 2-1
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng được vào Chung Kết.

 

            Chung Kết.(09.06.1991)
Hải Quan-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 2-2 , (pen.3-2)
Hải Quan vô địch Việt Nam 1991.

 

     Tranh Xuống Hạng giữa 6 đội xếp cuối 3 Bảng của Vòng Một.     
 

                  Vòng 1.
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Long An : 1-1 , (pen.4-3)
Sông Lam Nghệ Tĩnh được ở lại Hạng A1.
 
Lâm Đồng-Công An Thanh Hóa : 3-1
Lâm Đồng được ở lại Hạng A1.
 
Thanh Niên Hà Nội-Công Nhân Quảng Ninh : 2 đội tự nộp đơn xin xuống hạng A2.

               Vòng 2.
Long An-Công An Thanh Hóa : 2-1
Long An được ở lại Hạng A1.


               Vua phá lưới.
Hà Vương Ngầu Nại (Cảng Sài Gòn) : 10 bàn

 

      Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Địch Toàn Quốc A1 1991.
1)Hải Quan
2)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng
3)Cảng Sài Gòn
4)Công An Hải Phòng
5)An Giang
6)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
7)Điện Lực Hải Phòng
8)Tiền Giang
9)Câu Lạc Bộ Quân Đội
10)Tổng Cục Đường Sắt
11)Đồng Tháp
12)Bình Định
13)Công An Hà Nội
14)Lâm Đồng
15)Sông Lam Nghệ Tĩnh
16)Long An
17)Công An Thanh Hóa
18)Thanh Niên Hà Nội
19)Công Nhân Quảng Ninh
 

Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com25/02/2009