Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

08. Ma Gii 1988

      Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1988.
 
Nǎm nay 1988 , Giải Vô Địch A1 Toàn Quốc không được tổ chức do theo yêu cầu của chính các đội bóng . Mà là thǎy thế vào bằng các Giải Thi Ðấu Giao Hữu Khu Vực.

 
                    ===================
                    =  Khu Vực Miền Bắc   =
                    ===================
 
          Vòng Một.(từ 01.03.1988 đến 27.04.1988)
 
                   Bảng 1.
 
            Ngày Thi Đấu 1.
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Than Quảng Ninh : 1-0
Công An Hà Nội-Xi Măng Hải Phòng : 4-1           

           
Ngày Thi Đấu 2.

Xi Măng Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 0-1
Than Quảng Ninh-Công An Hà Nội : 1-3 

            Ngày Thi Đấu 3.

Câu Lạc Bộ Quân Đội-Công An Hà Nội : 0-3
Than Quảng Ninh-Xi Măng Hải Phòng : 2-0 

           
Ngày Thi Đấu 4.

Than Quảng Ninh-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 4-4
Xi Măng Hải Phòng-Công An Hà Nội : 2-2 

           
Ngày Thi Đấu 5.

Câu Lạc Bộ Quân Đội-Xi Măng Hải Phòng : 2-1
Công An Hà Nội-Than Quảng Ninh : 3-1 

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công An Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-0
Xi Măng Hải Phòng-Than Quảng Ninh : 1-2 

            
Xếp hạng của Bảng 1.

 1)Công An Hà Nội   11pts.(17-5)
2)Câu Lạc Bộ Quân Đội   7pts.(8-10)
3)Than Quảng Ninh   5pts.(10-12)
4)Xi Măng Hải Phòng   1pts.(5-13)
Công An Hà Nội  &  Câu Lạc Bộ Quân Đội  được vào Vòng Hai.
  
                   Bảng 2. 

            Ngày Thi Đấu 1.
Tổng Cục Đường Sắt-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 5-2
Quân Khu Thủ Đô-Phòng Không : 1-0 

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Quân Khu Thủ Đô : 2-2
Phòng Không-Tổng Cục Đường Sắt : 1-1 

           
Ngày Thi Đấu 3.

Tổng Cục Đường Sắt-Quân Khu Thủ Đô : 3-2
Phòng Không-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 2-0 

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Tổng Cục Đường Sắt : 0-2
Phòng Không-Quân Khu Thủ Đô : 0-0 

           
Ngày Thi Đấu 5.

Quân Khu Thủ Đô-Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng : 3-1
Tổng Cục Đường Sắt-Phòng Không : 3-0 

           
Ngày Thi Đấu 6.

Quân Khu Thủ Đô-Tổng Cục Đường-Sắt : 4-0
Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng-Phòng Không : 1-5 

           
  Xếp hạng của Bảng 2.
 
1)Tổng Cục Đường Sắt   9pts.(14-9)
2)Quân Khu Thủ Đô   8pts.(12-6)
3)Phòng Không   6pts.(8-6)
4)Công Nhân Xây Dựng Hải Phòng   1pts.(6-19)
Tổng Cục Đường Sắt  &  Quân Khu Thủ Đô  được vào Vòng Hai.
  
                     Bảng 3. 

            Ngày Thi Đấu 1.
Cảng Hải Phòng-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 2-0
Dệt Nam Định-Quân Khu 3 : 3-2 

           
Ngày Thi Đấu 2.

Quân Khu 3-Cảng Hải Phòng : 0-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Dệt Nam Định : 2-2 

           
Ngày Thi Đấu 3.

Quân Khu 3-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-2
Cảng Hải Phòng-Dệt Nam Định : 3-0 

           
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Cảng Hải Phòng : 1-0
Quân Khu 3-Dệt Nam Định : 1-3 

           
Ngày Thi Đấu 5.

Cảng Hải Phòng-Quân Khu 3 : 2-1
Dệt Nam Định-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-0 

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Quân Khu 3 : 1-5
Dệt Nam Định-Cảng Hải Phòng : 2-0 

          
Xếp hạng của Bảng 3.
 
1)Dệt Nam Định   9pts.(11-8)
2)Cảng Hải Phòng   8pts.(8-4)
3)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   5pts.(6-11)  
4)Quân Khu 3   2pts.(9-12)
Dệt Nam Định  &  Cảng Hải Phòng  được vào Vòng Hai.
 
                     Bảng 4. 

            Ngày Thi Đấu 1.
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công An Hà Bắc : 5-0
Công Nhân Quảng Ninh-Điện Lực Hải Phòng : 1-4 

           
Ngày Thi Đấu 2.

Điện Lực Hải Phòng-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-1
Công An Hà Bắc-Công Nhân Quảng Ninh : 0-2 

           
Ngày Thi Đấu 3.

Công Nhân Quảng Ninh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-2
Công An Hà Bắc-Điện Lực Hải Phòng : 0-5 

           
Ngày Thi Đấu 4.

Điện Lực Hải Phòng-Công Nhân Quảng Ninh : 4-0
Công An Hà Bắc-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-3 

           
Ngày Thi Đấu 5.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Điện Lực Hải Phòng : 1-0
Công Nhân Quảng Ninh-Công An Hà Bắc : 4-0 

           
Ngày Thi Đấu 6.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nhân Quảng Ninh : 3-0
Điện Lực Hải Phòng-Công An Hà Bắc : 4-0 

           
   Xếp hạng
của

Bảng 4. 
1)Điện Lực Hải Phòng   10pts.(19-3)
2)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   10pts.(15-3)
3)Công Nhân Quảng Ninh   4pts.(7-13)
4)Công An Hà Bắc   0pts.(1-23)
Điện Lực Hải Phòng  &  Công Nhân Xây Dựng Hà Nội  được vào Vòng Hai.


          Vòng Hai.(từ 06.05.1988 đến 13.05.1988)
Công An Hà Nội-Cảng Hải Phòng : 6-2
Cảng Hải Phòng-Công An Hà Nội : 1-0
Công An Hà Nội  được vào Bán Kết.
 
Dệt Nam Định-Câu Lạc Bộ Quân Đội : 2-0
Câu Lạc Bộ Quân Đội-Dệt Nam Định : 3-2
Dệt Nam Định  được vào Bán Kết.
 
Tổng Cục Đường Sắt-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 3-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Tổng Cục Đường Sắt : 0-0
Tổng Cục Đường Sắt  được vào Bán Kết.
 
Điện Lực Hải Phòng-Quân Khu Thủ Đô : 1-2
Quân Khu Thủ Đô-Điện Lực Hải Phòng : 3-0
Quân Khu Thủ Đô  được vào Bán Kết.

 

            Bán Kết.(từ 20.05.1988 đến 24.05.1988)
Dệt Nam Định-Công An Hà Nội : 1-2
Công An Hà Nội-Dệt Nam Định : 4-0
Công An Hà Nội  được vào Chung Kết
 
Quân Khu Thủ Đô-Tổng Cục Đường Sắt : 3-3
Tổng Cục Đường Sắt-Quân Khu Thủ Đô : 4-3
Tổng Cục Đường Sắt  được vào Chung Kết.

 

            Tranh hạng Ba-Tư.(28.05.1988) 
Dệt Nam Định-Quân Khu Thủ Đô : 2-3

 

              Chung Kết.(28.05.1988)
Công An Hà Nội-Tổng Cục Đường Sắt : 2-2 , (pen.8-7)
Công An Hà Nội  vô địch Miền Bắc 1988.
 
 
                    =====================
                    =  Khu Vực Miền Trung  =
                    =====================

                  
Ngày Thi Đấu 1.

Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-4
Công An Thanh Hóa-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 1-2
Công An Quảng Nam Đà Nẵng-Công Nhân Phú Khánh : 1-2

                  
Ngày Thi Đấu 2.

Công An Quảng Nam Đà Nẵng-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-2
Công An Thanh Hóa-Công Nhân Phú Khánh : 0-0
Lâm Đồng-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 2-2 

                  
Ngày Thi Đấu 3.

Công An Quảng Nam Đà Nẵng-Công An Thanh Hóa : 2-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Công Nhân Nghĩa Bình : 3-2
Lâm Đồng-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 2-0

                  
Ngày Thi Đấu 4.

Lâm Đồng-Công An Thanh Hóa : 1-1
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công Nhân Phú Khánh : 1-2
Công An Quảng Nam Đà Nẵng-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 1-0 

                  
Ngày Thi Đấu 5.

Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công An Quảng Nam Đà Nẵng : 2-4
Công Nhân Phú Khánh-Lâm Đồng : 2-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Công An Thanh Hóa : 3-1 

                  
Ngày Thi Đấu 6.

Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Công Nhân Phú Khánh : 2-1
Công An Thanh Hóa-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 3-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Lâm Đồng : 1-0 

                  
Ngày Thi Đấu 7.

Công An Quảng Nam Đà Nẵng-Lâm Đồng : 3-3
Công Nhân Nghĩa Bình-Công Nhân Phú Khánh : 3-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 2-1 

                  
Ngày Thi Đấu 8.

Công Nhân Nghĩa Bình-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 5-4
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Công An Thanh Hóa : 2-1
Công Nhân Phú Khánh-Công An Quảng Nam Đà Nẵng : 3-2 

                  
Ngày Thi Đấu 9.

Công Nhân Nghĩa Bình-Công An Quảng Nam Đà Nẵng : 5-3
Công Nhân Phú Khánh-Công An Thanh Hóa : 2-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Lâm Đồng : 1-0

                  
Ngày Thi Đấu 10.

Công An Thanh Hóa-Công An Quảng Nam Đà Nẵng : 3-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 0-0
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Lâm Đồng : 2-0 

                  
Ngày Thi Đấu 11.

Công An Thanh Hóa-Lâm Đồng : 3-1
Công Nhân Phú Khánh-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-0
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng-Công An Quảng Nam Đà Nẵng : 4-0 

                  
Ngày Thi Đấu 12.

Công An Quảng Nam Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 3-2
Lâm Đồng-Công Nhân Phú Khánh : 3-0
Công An Thanh Hóa-Công Nhân Nghĩa Bình : 3-0 

                  
Ngày Thi Đấu 13.

Công Nhân Phú Khánh-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 1-0
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công An Thanh Hóa : 3-5
Lâm Đồng-Công Nhân Nghĩa Bình : 2-1 

                   
Ngày Thi Đấu 14.

Lâm Đồng-Công An Quảng Nam Đà Nẵng : 1-0
Công Nhân Phú Khánh-Công Nhân Nghĩa Bình : 2-2
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng : 2-2 

           
    Xếp hạng của Khu Vực Miền Trung.

1)Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng   17pts.(20-12)
2)Công Nhân Nghĩa Bình   16pts.(28-20)
3)Công Nhân Phú Khánh   16pts.(16-15)
4)Công An Thanh Hóa   12pts.(21-18)
5)Lâm Đồng   11pts.(16-16)
6)Công An Quảng Nam Đà Nẵng   10pts.(21-27)
7)Sông Lam Nghệ Tĩnh   3pts.(19-33)
Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng  vô địch Miền Trung 1988.
 
                     ===================
                     =  Khu Vực Miền Nam  =
                     ===================
  
         Vòng Một.(từ 01.03.1988 đến 27.04.1988)
 
                    Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.
Cảng Sài Gòn-An Giang : 5-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Long An : 4-0 

           
Ngày Thi Đấu 2.

Tiền Giang-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-4
Long An-An Giang : 1-2 

           
Ngày Thi Đấu 3.

An Giang-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-3
Cảng Sài Gòn-Tiền Giang : 6-0 

           
Ngày Thi Đấu 4.

An Giang-Tiền Giang : 1-0
Long An-Cảng Sài Gòn : 0-6 

           
Ngày Thi Đấu 5.

Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 2-3
Tiền Giang-Long An : 2-0 

           
Ngày Thi Đấu 6.

An Giang-Cảng Sài Gòn : 1-6
Long An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 2-3 

           
Ngày Thi Đấu 7.

Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Tiền Giang : 4-1
An Giang-Long An : 1-0 

           
Ngày Thi Đấu 8.

Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-An Giang : 2-0
Tiền Giang-Cảng Sài Gòn : 1-5 

           
Ngày Thi Đấu 9.

Tiền Giang-An Giang : 2-2
Cảng Sài Gòn-Long An : 7-1 

           
Ngày Thi Đấu 10.

Long An-Tiền Giang : 3-0
Cảng Sài Gòn-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 4-0 

           
   Xếp hạng của Bảng A.

1)Cảng Sài Gòn   16pts.(42-5)
2)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   12pts.(22-12)
3)An Giang   7pts.(8-19)
4)Tiền Giang   3pts.(7-25)
5)Long An   2pts.(7-25)
Cảng Sài Gòn    Công An Thành Phố HCM  được vào Vòng Chung Kết.
 
                    Bảng B.

            Ngày Thi Đấu 1.
Hải Quan-Đồng Tháp : 2-0
Sở Công Nghiệp-Tây Ninh : 5-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Tây Ninh-Hải Quan : 1-4
Đồng Tháp-Sở Công Nghiệp : 0-1

           
Ngày Thi Đấu 3.

Hải Quan-Sở Công Nghiệp : 1-0
Tây Ninh-Đồng Tháp : 0-3 

           
Ngày Thi Đấu 4.

Đồng Tháp-Hải Quan : 1-3
Tây Ninh-Sở Công Nghiệp : 2-5 

           
Ngày Thi Đấu 5.

Hải Quan-Tây Ninh : 7-2
Sở Công Nghiệp-Đồng Tháp : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 6.

Sở Công Nghiệp-Hải Quan : 2-2
Đồng Tháp-Tây Ninh : 2-0 

            
Xếp hạng của Bảng B.

1)Hải Quan   11pts.(19-6)
2)Sở Công Nghiệp   9pts.(15-5)
3)Đồng Tháp   4pts.(6-8)
4)Tây Ninh   0pts.(5-26)
Hải Quan    Sở Công Nghiệp  được vào Vòng Chung Kết.

 
 
       Vòng Chung Kết.(từ 06.05.1988 đến 22.05.1988)

            Ngày Thi Đấu 1.
Cảng Sài Gòn-Sở Công Nghiệp : 4-0
Hải Quan-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-0 

           
Ngày Thi Đấu 2.

Sở Công Nghiệp-Hải Quan : 1-3
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Cảng Sài Gòn : 0-2 

           
Ngày Thi Đấu 3.

Cảng Sài Gòn-Hải Quan : 4-1
Sở Công Nghiệp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 3-2 

        
Xếp hạng của Vòng Chung Kết.

1)Cảng Sài Gòn   6pts.(10-1)
2)Hải Quan   4pts.(7-5)         
3)Sở Công Nghiệp   2pts.(4-9)
4)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   0pts.(2-8)
Cảng Sài Gòn  vô địch Miền Nam 1988.
 
 Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com


 23/02/2009