Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

07. Ma Gii 1987


 
Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1987.
 
            Vòng Một.(từ 01.03.1987 đến 01.05.1987)
 Nǎm nay , tại Vòng Một , mỗi đội chỉ được quyền hòa tối đa là 4 trận mà thôi ,
các đội nào mà hòa từ trận thứ 5 hoặc trở lên thì sẽ không được tính điểm.

                Bảng A.

            Ngày Thi Đấu 1.
Than Quảng Ninh-Dệt Nam Ðịnh : 1-1
Long An-Công An Hải Phòng : 1-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 2-0
Công Nhân Nghĩa Bình-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công An Hải Phòng-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
Long An-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-0
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Dệt Nam Ðịnh : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Nghĩa Bình : 0-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Than Quảng Ninh : 2-0
Công Nhân Nghĩa Bình-Dệt Nam Ðịnh : 2-2
Long An-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 4.

Than Quảng Ninh-Công Nhân Nghĩa Bình : 0-0
Long An-Dệt Nam Ðịnh : 1-1
Công An Hải Phòng-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0

            Ngày Thi Đấu 5.
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Hải Phòng : 3-0
Than Quảng Ninh-Long An : 2-0
Dệt Nam Ðịnh-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0

            Ngày Thi Đấu 6.
Than Quảng Ninh-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
Công An Hải Phòng-Dệt Nam Ðịnh : 0-0
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Long An : 1-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-0

            Ngày Thi Đấu 7.
Công Nhân Nghĩa Bình-Long An : 4-3
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Dệt Nam Ðịnh : 0-0
Công An Hải Phòng-Than Quảng Ninh : 0-0

            Ngày Thi Đấu 8.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Dệt Nam Ðịnh : 2-2
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Than Quảng Ninh : 1-0
Công An Hải Phòng-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-0                      

           
Ngày Thi Đấu 9.

Long An-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0
Công Nhân Nghĩa Bình-Công An Hải Phòng : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Than Quảng Ninh : 0-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-0

            Ngày Thi Đấu 10.

Dệt Nam Ðịnh-Than Quảng Ninh : 2-2
Công An Hải Phòng-Long An : 2-1
Sông Lam Nghệ Tỉnh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-2
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nhân Nghĩa Bình : 0-1

            Ngày Thi Đấu 11.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công An Hải Phòng : 0-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Long An : 2-0
Dệt Nam Ðịnh-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 2-1
Công Nhân Nghĩa Bình-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-2

            Ngày Thi Đấu 12.
Than Quảng Ninh-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-0
Dệt Nam Ðịnh-Công Nhân Nghĩa Bình : 0-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Long An : 2-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0

            Ngày Thi Đấu 13.
Công Nhân Nghĩa Bình-Than Quảng Ninh : 0-0
Dệt Nam Ðịnh-Long An : 2-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công An Hải Phòng : 0-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1

            Ngày Thi Đấu 14.
Công Nhân Nghĩa Bình-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 0-0
Công An Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-1
Long An-Than Quảng Ninh : 0-0
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Dệt Nam Ðịnh : 2-1

            Ngày Thi Đấu 15.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Than Quảng Ninh : 1-1
Dệt Nam Ðịnh-Công An Hải Phòng : 0-0
Long An-Sông Lam Nghệ Tĩnh : 1-2
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-1

            Ngày Thi Đấu 16.
Long An-Công Nhân Nghĩa Bình : 0-2
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-5
Dệt Nam Ðịnh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-1
Than Quảng Ninh-Công An Hải Phòng : 1-0

            Ngày Thi Đấu 17.
Dệt Nam Ðịnh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-1
Than Quảng Ninh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-1
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công An Hải Phòng : 2-2
Công Nhân Nghĩa Bình-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 0-0

            Ngày Thi Đấu 18.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Long An : 5-2
Công An Hải Phòng-Công Nhân Nghĩa Bình : 4-4
Than Quảng Ninh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-2
Sông Lam Nghệ Tĩnh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-1

              Xếp hạng của Bảng A.
1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   20pts.(20-9)    
2)Công Nhân Nghĩa Bình   16pts.(19-13)       
3)Công An Hải Phòng   16pts.(16-15)      
4)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   16pts.(16-10)   
5)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   16pts.(10-10)  
6)Dệt Nam Ðịnh   14pts.(19-17)   
7)Than Quảng Ninh   12pts.(10-10)
8)Sông Lam Nghệ Tĩnh   11pts.(11-21)
9)Long An   4pts.(10-26)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội  &  Công Nhân Nghĩa Bình  &  Công An Thành Phố Hồ Chí Minh  & Công An Hải Phòng được vào Vòng Hai.
 
               Bảng B.

            Ngày Thi Đấu 1.
Tiền Giang-Lâm Ðồng : 2-2
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Quân Khu 3 : 1-0
Cảng Sài Gòn-Công An Thanh Hóa : 1-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Ðiện Lực Hải Phòng : 0-0

            Ngày Thi Đấu 2.
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công An Thanh Hóa : 1-0
Công An Hà Nội-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 2-2
Cảng Sài Gòn-Ðiện Lực Hải Phòng : 4-0
Lâm Ðồng-Quân Khu 3 : 1-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Tiền Giang-Quân Khu 3 : 2-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Ðiện Lực Hải Phòng : 1-0
Lâm Ðồng-Công An Thanh Hóa : 3-3
Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 3-2

            Ngày Thi Đấu 4.
Cảng Sài Gòn-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công An Hà Nội : 1-1
Công An Thanh Hóa-Tiền Giang : 3-2
Lâm Ðồng-Ðiện Lực Hải Phòng : 2-0

            Ngày Thi Đấu 5.
Quân Khu 3-Công An Thanh Hóa : 1-1
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 4-0
Tiền Giang-Ðiên Lực Hải Phòng : 1-1
Công An Hà Nội-Lâm Ðồng : 1-1

            Ngày Thi Đấu 6.
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0
Quân Khu 3-Ðiện Lực Hải Phòng : 1-1
Lâm Ðồng-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 3-2
Công An Hà Nội-Tiền Giang : 0-0

            Ngày Thi Đấu 7.
Cảng Sài Gòn-Lâm Ðồng : 3-1
Công An Hà Nội-Quân Khu 3 : 3-0
Tiền Giang-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 2-1
Công An Thanh Hóa-Ðiện Lực Hải Phòng : 1-0

            Ngày Thi Đấu 8.
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Lâm Ðồng : 1-1
Cảng Sài Gòn-Tiền Giang : 2-2
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Quân Khu 3 : 3-0
Công An Hà Nội-Công An Thanh Hóa : 3-1

            Ngày Thi Đấu 9.
Ðiện Lực Hãi Phòng-Công An Hà Nội : 0-0
Tiền Giang-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 2-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh �Công An Thanh Hóa : 3-1
Cảng Sài Gòn-Quân Khu 3 : 0-0

            Ngày Thi Đấu 10.
Lâm Ðồng-Tiền Giang : 1-1
Quân Khu 3-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-2
Công An Thanh Hóa-Cảng Sài Gòn : 1-1
Ðiện Lực Hải Phòng-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-0

            Ngày Thi Đấu 11.
Công An Thanh Hóa-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-2
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công An Hà Nội : 2-4
Ðiện Lực Hải Phòng-Cảng Sài Gòn : 0-0
Quân Khu 3-Lâm Ðồng : 2-2

            Ngày Thi Đấu 12.
Quân Khu 3-Tiền Giang : 1-0
Ðiện Lực Hải Phòng-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0
Công An Thanh Hóa-Lâm Ðồng : 0-3
Công An Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 2-4

            Ngày Thi Đấu 13.
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Cảng Sài Gòn : 2-2
Công An Hà Nội-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-2
Tiền Giang-Công An Thanh Hóa : 0-2
Ðiện Lực Hải Phòng-Lâm Ðồng : 0-3

            Ngày Thi Đấu 14.
Công An Thanh Hóa-Quân Khu 3 : 1-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 3-1
Ðiện Lực Hải Phòng-Tiền Giang : 2-1
Lâm Ðồng-Công An Hà Nội : 1-1

            Ngày Thi Đấu 15.
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Cảng Sài Gòn : 1-0
Ðiện Lực Hải Phòng-Quân Khu 3 : 2-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Lâm Ðồng : 1-2
Tiền Giang-Công An Hà Nội : 1-2

            Ngày Thi Đấu 16.
Lâm Ðồng-Cảng Sài Gòn : 0-2
Quân Khu 3-Công An Hà Nội : 1-3
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Tiền Giang : 2-3
Ðiện Lực Hải Phòng-Công An Thanh Hóa : 2-2

            Ngày Thi Đấu 17.
Lâm Ðồng-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 4-1
Tiền Giang-Cảng Sài Gòn : 1-2
Quân Khu 3-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-1
Công An Thanh Hóa-Công An Hà Nội : 1-2

            Ngày Thi Đấu 18.
Công An Hà Nội-Ðiện Lực Hải Phòng : 2-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Tiền Giang : 2-0
Công An Thanh Hóa-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-2
Quân Khu 3-Cảng Sài Gòn : 0-1

              Xếp hạng của Bảng B.
1)Cảng Sài Gòn   22pts.(26-13)
2)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng   22pts.(21-13)    
3)Lâm Ðồng   18pts.(30-20)     
4)Công An Hà Nội   18pts.(31-21)    
5)Tiền Giang   14pts.(21-23)   
6)Công An Thanh Hóa   12pts.(18-28)
7)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   10pts.(24-26)
8)Ðiện Lực Hải Phòng   6pts.(8-18)
9)Quân Khu 3    6pts.(9-24)
Cảng Sài Gòn  &  Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng  &  Lâm Ðồng  &  Công An Hà Nội được vào Vòng Hai.

                        Bảng C.         

            Ngày Thi Đấu 1.
An Giang Tổng Cục Ðường Sắt : 2-0
Hải Quan-Phòng Không : 6-2
Công Nhân Phú Khánh-Cảng Hải Phòng : 1-0
Sở Công Nghiệp-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-0

            Ngày Thi Đấu 2.
Sở Công Nghiệp-Phòng Không : 3-0
Cảng Hải Phòng-Quân Khu Thủ Ðô : 2-0
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Hải Quan-Công Nhân Phú Khánh : 1-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Công Nhân Phú Khánh-Sở Công Nghiệp : 3-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Phòng Không : 0-0
Hải Quan-Quân Khu Thủ Ðô : 2-0
An Giang-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0

            Ngày Thi Đấu 4.
Hải Quan-Cảng Hải Phòng : 2-0
Sở Công Nghiệp-Quân Khu Thủ Ðô : 1-0
An Giang-Phòng Không : 0-0
Công Nhân Phú Khánh-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0

            Ngày Thi Đấu 5.
Công Nhân Phú Khánh-An Giang : 2-1
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Phòng Không : 2-2
Sở Công Nghiệp-Cảng Hải Phòng : 2-0
Quân Khu Thủ Ðô-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-1

            Ngày Thi Đấu 6.
Hải Quan-Sở Công Nghiệp : 1-1
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nhân Phú Khánh : 0-0
Cảng Hải Phòng-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-0
An Giang-Quân Khu Thủ Ðô : 3-0

            Ngày Thi Đấu 7.
Hải Quan-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Công Nhân Phú Khánh-Phòng Không : 3-0
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Quân Khu Thủ Ðô : 1-1
An Giang-Cảng Hải Phòng : 2-0

            Ngày Thi Đấu 8.
Quân Khu Thủ Ðô-Phòng Không : 1-1
Sở Công Nghiệp-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1
Hải Quan-An Giang : 1-2
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Cảng Hải Phòng : 3-5

            Ngày Thi Đấu 9.
Công Nhân Phú Khánh-Quân Khu Thủ Ðô : 0-0
An Giang-Sở Công Nghiệp : 2-1
Cảng Hải Phòng-Phòng Không : 3-1
Hải Quan-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 2-0

            Ngày Thi Đấu 10.
Tổng Cục Ðường Sắt-An Giang : 0-1
Phòng Không-Hải Quan : 1-2
Cảng Hải Phòng-Công Nhân Phú Khánh : 3-1
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Sở Công Nghiệp : 1-3

            Ngày Thi Đấu 11.
Phòng Không-Sở Công Nghiệp : 0-1
Quân Khu Thủ Ðô-Cảng Hải Phòng : 2-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Công An Quẵng Nam Ðà Nẵng : 0-1
Công Nhân Phú Khánh-Hải Quan : 2-0

            Ngày Thi Đấu 12.
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Phú Khánh : 0-0
Phòng Không-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-2
Quân Khu Thủ Ðô-Hải Quan : 1-3
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-An Giang : 2-2

            Ngày Thi Đấu 13.
Cảng Hải Phòng-Hải Quan : 1-3
Quân Khu Thủ Ðô-Sở Công Nghiệp : 3-4
Phòng Không-An Giang : 1-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Phú Khánh : 1-1

            Ngày Thi Đấu 14.
An Giang-Công Nhân Phú Khánh : 1-1
Phòng Không-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-2
Cảng Hải Phòng-Sở Công Nghiệp : 1-2
Tổng Cục Ðường Sát-Quân Khu Thủ Ðô : 1-2

            Ngày Thi Đấu 15.
Sở Công Nghiệp-Hải Quan : 2-2
Công Nhân Phú Khánh-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 2-3
Tổng Cục Ðường Sắt-Cảng Hải Phòng : 2-1
Quân Khu Thủ Ðô-An Giang : 1-3

            Ngày Thi Đấu 16.
Tổng Cục Ðường Sắt-Hải Quan : 3-2
Phòng Không-Công Nhân Phú Khánh : 0-1
Quân Khu Thủ Ðô-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0
Cảng Hải Phòng-An Giang : 0-1

            Ngày Thi Đấu 17.
Phòng Không-Quân Khu Thủ Ðô : 0-3
Tổng Cục Ðường Sắt-Sở Công Nghiệp : 0-1
An Giang-Hải Quan : 0-1
Cảng Hải Phòng-Công An Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-1

            Ngày Thi Đấu 18.
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Phú Khánh : 1-0
Sở Công Nghiệp-An Giang : 1-0
Phòng Không-Cảng Hải Phòng : 1-1
Công An Quảng Nam Ðà Nẵng-Hải Quan : 1-4

               Xếp hạng của Bảng C.
1)Hải Quan   24pts.(33-16) 
2)An Giang   22pts.(22-10)  
3)Sở Công Nghiệp   22pts.(24-15)  
4)Công Nhân Phú Khánh   18pts.(18-11)   
5)Quân Khu Thủ Ðô   14pts.(17-22)
6)Công An Quảng Nam Ðà Nẵng   12pts.(18-23)
7)Cảng Hải Phòng   11pts.(18-25)
8)Tổng Cục Ðường Sắt   10pts.(11-17) 
9)Phòng Không   4pts.(9-31)
Hải Quan  &  An Giang  &  Sở Công Nghiệp  &  Công Nhân Phú Khánh được vào Vòng Hai.

 

              Vòng Hai.(từ 08.05.1987 đến 16.05.1987)

                     Bảng 1.

            Ngày Thi Đấu 1.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-An Giang : 2-2
Lâm Ðồng-Công An Hải Phòng : 2-0

            Ngày Thi Đấu 2.
Câu Lạc Bô Quân Ðội-Lâm Ðồng : 1-0
An Giang-Công An Hải Phòng : 1-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công An Hải Phòng : 5-2
An Giang-Lâm Ðồng : 3-3

              Xếp hạng của Bảng 1.
1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   5pts.(8-4)
2)An Giang   4pts.(6-5)               
3)Lâm Ðồng   3pts.(5-4)      
4)Công An Hải Phòng   0pts.(2-8)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội  &  An Giang  &  Lâm Ðồng được vào vòng Tứ Kết.
       
                  Bảng 2.            Ngày Thi Đấu 1.
Công Nhân Nghĩa Bình-Cảng Sài Gòn : 1-1
Công Nhân Phú Khánh-Công An Hà Nội : 1-0

            NgàyThi Đấu 2.
Công An Hà Nội-Công Nhân Nghĩa Bình : 1-0
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Phú Khánh : 1-0

            Ngày Thi Đấu 3.
Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 2-0
Công Nhân Phú Khánh-Công Nhân Nghĩa Bình : 5-4

             Xếp hạng của Bảng 2.
1)Cảng Sài Gòn   5pts.(4-1)       
2)Công Nhân Phú Khánh   4pts.(6-5)       
3)Công An Hà Nội   2pts.(1-3)
4)Công Nhân Nghĩa Bình   1pts.(5-7)
Cảng Sài Gòn  &  Công Nhân Phú Khánh được vào vòng Tứ Kết.                                                   

                 Bảng 3.

            Ngày Thi Đấu 1.
Sở Công Nghiệp-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
Hải Quan-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 3-2

            Ngày Thi Đấu 2.
Hải Quan-Công An Thành Phố Hồ Chí Minh : 1-0
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 2-1

            Ngày Thi Đấu 3.
Sở Công Nghiệp-Hải Quan : 2-1
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-5

               Xếp hạng của Bảng 3.
1)Sở Công Nghiệp   6pts.(5-2)   
2)Hải Quan   4pts.(5-4)      
3)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng   2pts.(8-6)     
4)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh   0pts.(1-7)
Sở Công Nghiệp  &  Hải Quan  &  Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng được vào vòng Tứ Kết.

 

                  Tứ Kết.(23.05.1987)
 Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Lâm Ðồng : 1-1 (pen.4-3)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội được vào Bán Kết.
 
An Giang-Cảng Sài Gòn : 1-1 , (pen.4-2) [sau này biết được là CSG bán độ trận này]
An Giang được vào Bán Kết.
 
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Sở Công Nghiệp : 3-2
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng được vào Bán Kết.
 
Công Nhân Phú Khánh-Hải Quan : 2-1
Công Nhân Phú Khánh được vào Bán Kết.

 

                Bán Kết.(30.05.1987)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Phú Khánh : 2-1
Câu Lạc Bộ Quân Ðội được vào Chung Kết.
 
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-An Giang : 1-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng được vào Chung Kết.

 

          Tranh Hạng Ba & Hạng Tư.(07.06.1987)
 An Giang-Công Nhân Phú Khánh : 3-1

 

              Chung Kết.(07.06.1987)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội vô địch Việt Nam 1987.

 
                                                                   
                 Vua phá lưới.
 Lưu Tấn Liêm (Hải Quan) :  15 bàn

 

       Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Ðịch Toàn Quốc A1 1987.
 1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội
2)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng
3)An Giang
4)Công Nhân Phú Khánh
5)Cảng Sài Gòn (*)
6)Lâm Ðồng
7)Sở Công Nghiệp
8)Hải Quan
9)Công Nhân Nghĩa Bình
10)Công An Hà Nội
11)Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
12)Công An Hải Phòng
13)Dệt Nam Ðịnh
14)Công An Quảng Nam Ðà Nẵng
15)Tiền Giang
16)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội
17)Quân Khu Thủ Ðô
18)Công An Thanh Hóa
19)Than Quảng Ninh
20)Cảng Hải Phòng
21)Công Nghiệp Hà Nam Ninh
22)Sông Lam Nghệ Tĩnh
23)Tổng Cục Ðường Sắt
24)Ðiện Lực Hải Phòng
25)Quân Khu 3
26)Long An
27)Phòng Không
 
(*) Rất tiếc là đội CSG lại bán độ nǎm nay nữa , nếu không là đội CSG đã vô địch Việt Nam nữa rồi. Mấy nǎm trước , đội CSG đã bị đuổi ra khỏi Giải vì "Bán Ðộ" rồi , bây giờ lại giám Bán Ðộ nữa. Thật là chán ghê . Tất cả cũng là vì tiền mà thôi . Tiếc quá.


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com21/02/2009