Bng ? A1 Vi?t Nam

Bng ? A1 Vi?t Nam

05. Ma Gii 1985


 
Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Toàn Quốc A1 1985.
 
           Vòng Một.(từ 10.02.1985 đến 10.04.1985)

                   Bảng A.

          Ngày Thi Đấu 1.
Công An Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 0-0
Hải Quan-Quân Khu 3 : 0-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-0

         
Ngày Thi Đấu 2.

Hải Quan-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Quân Khu 3 : 2-0
Công An Hà Nội-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 3-0

          Ngày Thi Đấu 3.
Quân Khu 3-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 0-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1
Công An Hà Nội-Hải Quan : 0-1

         
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Hải Quan : 2-1
Công An Hà Nội-Quân Khu 3 : 1-2
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-0

          Ngày Thi Đấu 5.
Hải Quan-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 1-1
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Công An Hà Nội : 0-0
Tổng Cục Ðường Sắt-Quân Khu 3 : 2-1

         
Ngày Thi Đấu 6.

Tổng Cục Ðường Sắt-Công An Hà Nội : 0-1
Quân Khu 3-Hải Quan : 0-2
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-1

          Ngày Thi Đấu 7.
Tổng Cục Ðường Sắt-Hải Quan : 2-3
Quân Khu 3-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công An Hà Nội : 0-2

         
Ngày Thi Đấu 8.

Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Quân Khu 3 : 2-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-2
Hải Quan-Công An Hà Nội : 1-2

          Ngày Thi Đấu 9.
Hải Quan-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-1
Quân Khu 3-Công An Hà Nội : 2-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Tổng Cục Ðường Sắt : 2-2

         
Ngày Thi Đấu 10.

Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Hải Quan : 0-3
Công An Hà Nội-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-1
Quân Khu 3-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1

           
Xếp hạng của Bảng A.

1)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   15pts.(9-3) 
2)Hải Quan   12pts.(14-9)
3)Công An Hà Nội   10pts.(9-7) 
4)Quân Khu 3   8pts.(8-11) 
5)Tổng Cục Ðường Sắt   8pts.(9-11)
6)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng   7pts.(6-14)   
Công Nghiệp Hà Nam Ninh  &  Hải Quan  &  Công An Hà Nội  &  Quân Khu 3 được vào Vòng Hai.
Tổng Cục Ðường Sắt  &  Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.

                  Bảng B.

          Ngày Thi Đấu 1.
Sở Công Nghiệp-Cảng Sài Gòn : 0-1
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Quân Khu Thủ Ðô : 2-0
Than Quảng Ninh-Công Nhân Nghỉa Bình : 0-0

         
Ngày Thi Đấu 2.

Sở Công Nghiệp-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 1-0
Cảng Sài Gòn-Than Quảng Ninh : 2-1
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Nghỉa Bình : 3-0

          Ngày Thi Đấu 3.
Sở Công Nghiệp-Quân Khu Thủ Ðô : 1-0
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Nghỉa Bình : 4-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Than Quảng Ninh : 1-1

          
Ngày Thi Đấu 4.

Sở Công Nghiệp-Than Quảng Ninh : 1-0
Cảng Sài Gòn-Quân Khu Thủ Ðô : 1-0
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Công Nhân Nghỉa Bình : 0-1

           Ngày Thi Đấu 5.
Sở Công Nghiệp-Công Nhân Nghỉa Bình : 1-1
Cảng Sài Gòn-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-0
Quân Khu Thủ Ðô-Than Quảng Ninh : 1-3

          
Ngày Thi Đấu 6.

Cảng Sài Gòn-Sở Công Nghiệp : 2-3
Quân Khu Thủ Ðô-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-0
Công Nhân Nghỉa Bình-Than Quảng Ninh : 2-0

           
Ngày Thi Đấu 7.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Sở Công Nghiệp : 0-0
Than Quảng Ninh-Cảng Sài Gòn : 0-1
Công Nhân Nghỉa Bình-Quân Khu Thủ Ðô : 2-2

           Ngày Thi Đấu 8.
Quân Khu Thủ Ðô-Sở Công Nghiệp : 0-0
Công Nhân Nghỉa Bình-Cảng Sài Gòn : 2-1
Than Quảng Ninh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-2

          
Ngày Thi Đấu 9.

Than Quảng Ninh-Sở Công Nghiệp : 2-1
Quân Khu Thủ Ðô-Cảng Sài Gòn : 0-1
Công Nhân Nghỉa Bình-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-1

           
Ngày Thi Đấu 10.

Công Nhân Nghỉa Bình-Sở Công Nghiệp : 1-2
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Cảng Sài Gòn : 0-1
Than Quảng Ninh-Quân Khu Thủ Ðô : 0-2

            
Xếp hạng của Bảng B.

1)Cảng Sài Gòn   15pts.(14-6)   
2)Sở Công Nghiệp   13pts.(10-7)   
3)Công Nhân Nghỉa Bình   11pts.(11-14)  
4)Quân Khu Thủ Ðô   7pts.(8-10)  
5)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   7pts.(4-6)
6)Than Quảng Ninh   7pts.(9-13)
Cảng Sài Gòn  &  Sở Công Nghiệp  &  Công Nhân Nghỉa Bình  &  Quân Khu Thủ Ðô được vào Vòng Hai.
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội  &  Than Quảng Ninh phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.

                  Bảng C.

           Ngày Thi Đấu 1.
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Phòng Không : 3-2
Công Nhân Phú Khánh-Lâm Ðồng : 1-1
Cảng Hải Phòng-Công Nghiệp Thực Phẩm : 0-0

          
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Phú Khánh-Phòng Không : 0-1
Công Nghiệp Thực Phẩm-Lâm Ðồng : 2-3
Câu Lạc Bộ Quân Ðôi-Cảng Hải Phòng : 0-1

         
Ngày Thi Đấu 3.

Cảng Hải Phòng-Lâm Ðồng : 0-0
Công Nghiệp Thực Phẩm-Phòng Không : 1-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nhân Phú Khánh : 3-1

          
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nghiệp Thực Phẩm-Công Nhân Phú Khánh : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Lâm Ðồng : 1-0
Cảng Hải Phòng-Phòng Không : 0-1

          
Ngày Thi Đấu 5.

Cảng Hải Phòng-Công Nhân Phú Khánh : 1-0
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Công Nghiệp Thực Phẩm : 4-4
Phòng Không-Lâm Ðồng : 1-3

          
Ngày Thi Đấu 6.

Phòng Không-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 2-1
Lâm Ðồng-Công Nhân Phú Khánh : 1-1
Công Nghiệp Thực Phẩm-Cảng Hải Phòng : 2-2

          
Ngày Thi Đấu 7.

Phòng Không-Công Nhân Phú Khánh : 0-1
Lâm Ðồng-Công Nghiệp Thực Phẩm : 2-2
Cảng Hải Phòng-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-1

         
Ngày Thi Đấu 8.

Lâm Ðồng-Cảng Hải Phòng : 0-1
Phòng Không-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-1
Công Nhân Phú Khánh-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-0

          
Ngày Thi Đấu 9.

Công Nhân Phú Khánh-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-1
Lâm Ðồng-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-2
Phòng Không-Cảng Hải Phòng : 0-0

          
Ngày Thi Đấu 10.

Công Nhân Phú Khánh-Cảng Hải Phòng : 0-3
Công Nghiệp Thực Phẩm-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-1
Lâm Ðồng-Phòng Không : 1-0

             
Xếp hạng của Bảng C.

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   13pts.(16-12)  
2)Cảng Hải Phòng   12pts.(8-4)  
3)Lâm Ðồng   10pts.(10-9)   
4)Phòng Không   10pts.(10-11)   
5)Công Nghiệp Thực Phẩm   9pts.(11-12)
6)Công Nhân Phú Khánh   6pts.(5-12)
Câu Lạc Bộ Quân Ðội  &  Cảng Hải Phòng  &  Lâm Ðồng  &  Phòng Không được vào Vòng Hai.
Công Nghiệp Thực Phẩm  &  Công Nhân Phú Khánh phải tranh Play-off để coi có bị xuống hạng hay không.

 

         Vòng Hai.(từ 20.04.1985 đến 21.05.1985)

                  Bảng 1.

          Ngày Thi Đấu 1.
Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Sở Công Nghiệp : 1-1
Công Nhân Nghiã Bình-Quân Khu 3 : 2-1
Cảng Hải Phòng-Lâm Ðồng : 2-1

          
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Nghỉa Bình-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 0-3
Lâm Ðồng-Sở Công Nghiệp : 0-2
Cảng Hải Phòng-Quân Khu 3 : 2-1

         
Ngày Thi Đấu 3.

Công Nghiêp Hà Nam Ninh-Cảng Hải Phòng : 1-1
Quân Khu 3-Lâm Ðồng : 1-0
Công Nhân Nghỉa Bình-Sở Công Nghiệp : 1-3

        
Ngày Thi Đấu 4.

Sở Công Nghiệp-Cảng Hải Phòng : 1-0
Lâm Ðồng-Công Nhân Nghỉa Bình : 2-0
Quân Khu 3-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-2

         
Ngày Thi Đấu 5.

Công Nghiệp Hà Nam Ninh-Lâm Ðồng : 2-2
Cảng Hải Phòng-Công Nhân Nghỉa Bình : 3-2
Quân Khu 3-Sở Công Nghiệp : 1-1

             
Xếp hạng của Bảng 1.

1)Sở Công Nghiệp   8pts.(9-4) 
2)Công Nghiệp Hà Nam Ninh   7pts.(12-5)  
3)Cảng Hải Phòng   7pts.(8-7)
4)Quân Khu 3    3pts.(5-8)
5)Lâm Ðồng   3pts.(5-8)
6)Công Nhân Nghỉa Bình   2pts.(5-12)
Sở Công Nghiệp   Công Nghiệp Hà Nam Ninh được vào Bán Kết.
                                                          
              Bảng 2.

        Ngày Thi Đấu 1.
Hải Quan-Cảng Sài Gòn : 2-2
Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Phòng Không : 4-1
Công An Hà Nội-Quân Khu Thủ Ðô : 1-2

        
Ngày Thi Đấu 2.

Quân Khu Thủ Ðô-Phòng Không : 1-2
Hải Quan-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 1-2
Cảng Sài Gòn-Công An Hà Nội : 3-1

         
Ngày Thi Đấu 3.

Câu Lạc Bộ Quân Ðội-Quân Khu Thủ Ðô : 3-2
Cảng Sài Gòn-Phòng Không : 3-0
Công An Hà Nội-Hải Quan : 1-1

         
Ngày Thi Đấu 4.

Cảng Sài Gòn-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 0-2
Công An Hà Nội-Phòng Không : 4-0
Hải Quan-Quân Khu Thủ Ðô : 3-1

         
Ngày Thi Đấu 5.

Hải Quan-Phòng Không : 1-0
Cảng Sài Gòn-Quân Khu Thủ Ðô : 1-0
Công An Hà Nội-Câu Lạc Bộ Quân Ðội : 4-1

          
Xếp hạng của Bảng 2.

1)Câu Lạc Bộ Quân Ðội   8pts.(12-8)
2)Cảng Sài Gòn   7pts.(9-6)   
3)Hải Quan   6pts.(9-7)
4)Công An Hà Nội   5pts.(12-7)
5)Quân Khu Thủ Ðô   2pts.(6-10)
6)Phòng Không   2pts.(3-13)

Một số trận đấu ở Bảng B này chưa được nghiêm túc,nên Ban Tổ Chức đã không chọn Câu Lạc Bộ Quân Ðội và Cảng Sài Gòn vào bán kết.Và đã để cho 2 đội cuả Bảng A vào chung kết.Lý do là tại vì đội Cảng Sài Gòn lúc này đá quá hay (có thắng hay thua đều không có tiền),nên cứ bán độ cho mấy đội khác thắng hǎy là hòa hoài để lấy tiền bỏ túi.Và còn đội Câu Lạc Bộ Quân Ðội thì lại đá không hay bằng đội Cảng Sài Gòn, nhưng mà mấy đội khác của miền Bắc cứ bán độ cho đội Câu Lạc Bộ Quân Ðội thắng hoài.Thật là đáng tiếc cho đội CSG.Cho nên Ban Tổ Chức đành phải loại bỏ 2 đội Cảng Sài Gòn và Câu Lạc Bộ Quân Ðội cho nó gọn luôn. 

                   Chung Kết.(09.06.1985)
Sở Công Nghiệp-Công Nghiệp Hà Nam Ninh : 1-3
Công Nghiệp Hà Nam Ninh vô địch Việt Nam 1985.

 

         Play-off Xuống Hạng giữa 6 đội đứng chót bảng cuả Vòng Một.
                         (từ 20.04.1985 đến 21.05.1985)

           Ngày Thi Đấu 1.
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nghiệp Thực Phẩm : 4-2
Công Nhân Phú Khánh-Than Quảng Ninh : 1-4
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0

           
Ngày Thi Đấu 2.

Công Nhân Xây Dựng Hà Nội-Than Quảng Ninh : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nhân Phú Khánh : 0-1
Tổng Cục Ðường Sắt-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-2

            
Ngày Thi Đấu 3.

Than Quảng Ninh-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-2
Công Nhân Phú Khánh-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 0-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-1

            
Ngày Thi Đấu 4.

Công Nhân Phú Khánh-Công Nghiệp Thực Phẩm : 1-1
Than Quảng Ninh-Tổng Cục Ðường Sắt : 1-0
Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 2-1

             Ngày Thi Đấu 5.
Công Nghiệp Thực Phẩm-Công Nhân Xây Dựng Hà Nội : 3-1
Than Quảng Ninh-Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng : 2-1
Công Nhân Phú Khánh-Tổng Cục Ðường Sắt : 5-1

               
Xếp hạng của Play-off.

1)Than Quảng Ninh   7pts.(10-7)
2)Công Nghiệp Thực Phẩm   7pts.(9-8)
3)Công Nhân Phú Khánh   6pts.(9-7)
4)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng   5pts.(9-7)
5)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội   4pts.(7-7)
6)Tổng Cục Ðường Sắt   1pts.(2-10)
Công Nhân Xây Dựng Hà Nội  &  Tổng Cục Đường Sắt  bị xuống Hạng A2.


 

                       Vua phá lưới.
Nguyễn Văn Dũng (Công Nghiệp Hà Nam Ninh)  :  15 bàn.

 

       Xếp hạng chung cuộc cuả Giải Vô Ðịch Toàn Quốc A1 1985.
1)Công Nghiệp Hà Nam Ninh
2)Sở Công Nghiệp
3)Câu Lạc Bộ Quân Ðội
4)Cảng Sài Gòn
5)Cảng Hải Phòng
6)Hải Quan
7)Công An Hà Nội
8)Quân Khu 3
9)Lâm Ðồng
10)Quân Khu Thủ Ðô
11)Công Nhân Nghỉa Bình
12)Phòng Không
13)Than Quảng Ninh
14)Công Nghiệp Thực Phẩm
15)Công Nhân Phú Khánh
16)Công Nhân Quảng Nam Ðà Nẵng
17)Công Nhân Xây Dựng Hà Nội
18)Tổng Cục Ðường Sắt


Liên Lạc : Võ Công Thiện ( ở Vương Quốc Bỉ ) : vocongthien1971@yahoo.com20/02/2009